Έρχονται φοιτητικά δάνεια από το υπουργείο Παιδείας

Πολλοί είναι οι φοιτητές όπου οι οικογένειές τους δε μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες δαπάνες των σπουδών τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό.

Αυξημένες είναι, ωστόσο και οι υποχρεώσεις -αλλά και τα δικαιώματα- των νέων φοιτητών και μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο αφιέρωμα του news.gr.

Επιστρέφοντας στο θέμα των δανείων, στη Μεγάλη Βρετανία το Υπουργείο Παιδείας χορηγεί σε προπτυχιακούς φοιτητές άτοκα δάνεια προκειμένου να καλύψουν τα αυξημένα δίδακτρα με αρκετά όμως ευνοϊκούς όρους. Φαίνεται ότι και στην Ελλάδα πρόκειται να έχουμε μια θετική εξέλιξη στο θέμα των φοιτητικών δανείων που μέχρι στιγμής παρέχονται από τράπεζες.

Το Υπουργείο Παιδείας με προεδρικό διάταγμα αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να παρέχουν άτοκα δάνεια και άλλες οικονομικές ενισχύσεις με κριτήρια όπως το οικογενειακό εισόδημα, οι επιδόσεις σε μαθήματα, αλλά και κοινωνικά κριτήρια.

Το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και οι προϋποθέσεις, θα καθοριστούν από το Προεδρικό Διάταγμα. Όσοι όμως φοιτητές δεν πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει και η λύση των τραπεζών που χορηγούν δάνεια τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές με διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως και 10 χρόνια ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα ενώ τα επιτόκια ξεκινούν από το 5% για την HSBC και φθάνουν μέχρι και το 14.5% για τη Millenium Bank.

Όσον αφορά το πιστωτικό όριο αυτό μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 50.000 ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούν γονείς και φοιτητές να λάβουν πληροφορίες για τα επιτόκια, τη μέγιστη διάρκεια και το πιστωτικό όριο των φοιτητικών δανείων καθώς και αν υπάρχουν επιπλέον παράμετροι.

Σε κάθε περίπτωση, συμβουλεύουμε τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν τα καταστήματα των τραπεζών για περαιτέρω ενημέρωση.

Τράπεζα

Μέγιστη Διάρκεια

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

10 χρόνια

Τράπεζα Πειραιώς 

10 χρόνια

Γενική Τράπεζα 

8 χρόνια

Alpha Bank 

8 χρόνια

Εθνική Τράπεζα 

7 χρόνια

Millennium Bank 

7 χρόνια

Τράπεζα Δωδεκανήσου 

5 χρόνια

Probank 

5 χρόνια

HSBC Bank plc Ελλάδος 

3 χρόνια

Τράπεζα Ηπείρου 

Δεν υπάρχει αναφορά στην  ιστοσελίδα

Τράπεζα Θεσσαλίας 

Δεν υπάρχει αναφορά στην ιστοσελίδα

Βασίλειος Καλόγηρος

Παρακαλούμε περιμένετε ...