Επάγγελμα φυσικοθεραπευτής

Τα παραϊατρικά επαγγέλματα βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των μαθητών. Η υγεία είναι ένα από τα βασικότερα αγαθά του ανθρώπου και όπως είναι φυσικό ο τελευταίος τομέας που θα πληγεί από την κρίση είναι αυτός της υγείας. Οι θετικές προοπτικές και τα δημοσιεύματα για τη μειωμένη ανεργία των ατόμων που επιλέγουν τα επαγγέλματα υγείας έχουν οδηγήσει πολλούς μαθητές στα τμήματα της φυσικοθεραπείας.

Βάσεις και ζήτηση

Τα τμήματα της φυσικοθεραπείας είναι από τα πλέον υψηλόβαθμα τμήματα των ΤΕΙ. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στην αυξημένη τους ζήτηση όσο και στο γεγονός ότι η φυσικοθεραπεία προσφέρεται μόνο στα ΤΕΙ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 2689 μαθητές όλων των κατηγοριών είχαν ως πρώτη τους επιλογή τα τμήματα της Φυσικοθεραπείας. Ο κύριος όγκος των πρώτων επιλογών αφορούσε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το τμήμα της Αθήνας δηλώθηκε από 1249 υποψηφίους. Όπως αναφέρθηκε η υψηλή ζήτηση αντικατοπτρίζεται στις βάσεις εισαγωγής.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15935

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

16322

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

14810

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

14579

 

Επαγγελματικά δικαιώματα - χώροι εργασίας

Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από τοΠ.Δ. 90/1994 (Φ.Ε.Κ.53/8-3-95/τ.Α'), που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πολύτιμες πληροφορίες για το επάγγελμα, τις σπουδές, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να βρει κανείς στον οδηγό που έχει εκπονήσει το τμήμα της Λαμίας εδώ: 

Χώροι εργασίας

  • Δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα

  • Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ

  • Κέντρα αποκατάστασης

  • Ερευνητικά κέντρα

  • Αθλητικά Σωματεία

  • Υδροθεραπευτήρια

  • Κατ’οίκον επισκέψεις

  • Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Φυσικοθεραπευτές και εκπαίδευση

Οι φυσικοθεραπευτές όπως και πολλές άλλες ειδικότητες έχουν δικαίωμα διορισμού ως μόνιμοι ή αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση. Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ18.24. Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας είναι εγγεγραμμένοι 126 Φυσικοθεραπευτές γεγονός που αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση δεν είναι από τις προτεραιότητες των φυσικοθεραπευτών. Επίσης οι απόφοιτοι έχουν και τη δυνατότητα να εργαστούν στην ειδική αγωγή καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ28.

Φυσικοθεραπευτές και ανεργία

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών το 2008 η Ελλάδα αριθμούσε 5.500 φυσικοθεραπευτές. Η απασχόληση τους ήταν η ακόλουθη:

Τομέας Απασχόλησης

 

Αριθμός Φυσικοθεραπευτών

Νοσηλευτικά Ιδρύματα

600

ΚΑΠΗ

200

Ασφαλιστικοί φορείς

100

Κατ’οίκον απασχόληση-ιδιωτικοί υπάλληλοι

500

Εργαστηριούχοι φυσικοθεραπευτές

2500

Άνεργοι- Ετεροαπασχολούμενοι -χωρίς στοιχεία

1600

Πηγή: Employ-Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα 2013

Αναλογία Φυσικοθεραπευτών προς κλίνες

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε το 2000, και παρουσιάζεται στον οδηγό του ΤΕΙ Λαμίας, στην Αττική απασχολούνταν 236 Φυσικοθεραπευτές σε 11 νοσοκομεία. Η αναλογία φυσικοθεραπευτών προς κλίνες ήταν 1 φυσικοθεραπευτής προς 49 κλίνες. Σε 16 νοσοκομεία η αναλογία ήταν 1/91. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε ένα νοσοκομείο της Αγγλίας αντιστοίχου μεγέθους με το Αγ.Όλγα απασχολούνται 40 φυσικοθεραπευτές ενώ στο Ελληνικό νοσοκομείο μόλις 4. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη φυσικοθεραπευτών σε δημόσια νοσοκομεία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συλλόγου η αναλογία των Φυσικοθεραπευτών συγκριτικά με τον πληθυσμό της Ελλάδας βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Το ποσοστό ανεργία ανέρχεται στο 10% και η αναλογία είναι 1 φυσικοθεραπευτής ανά 2120 κατοίκους. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία.

Χώρα

Αναλογία Φυσικοθεραπευτών προς πληθυσμό

Φινλανδία

1/427

Νορβηγία

1/471

Σουηδία

1/576

Ελβετία

1/726

Ολλανδία

1/836

Γερμανία

1/1103

Γαλλία

1/1318

Ηνωμένο Βασίλειο

1/1676

Ελλάδα

1/2120

Κύπρος

1/2709

Πηγή: Ευρωπαϊκός Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών

Έρευνα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Πρόσφατη έρευνα του γραφείου διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τους Φυσικοθεραπευτές να έχουν χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Σύμφωνα με την έρευνα το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 11%.

 

 

Καλόγηρος Βασίλειος

Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας Employ

Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ

Παρακαλούμε περιμένετε ...