Χημεία. Δύσκολη η απορρόφηση στα δημόσια σχολεία, υπάρχουν όμως και άλλοι διέξοδοι

Το πρώτο τμήμα Χημείας λειτούργησε για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο το 1919 στην Αθήνα. Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε και σήμερα εκτός από το τμήμα των Αθηνών λειτουργούν άλλα 4 τμήματα σε Ιωάννινα, Πάτρα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη. Οι βάσεις εισαγωγής όπως φαίνεται από τους πίνακες που παραθέτουμε πιο κάτω κινούνται στη μεσαία βαθμολογική κλίμακα. Ο χημικός με τις γνώσεις που έχει αποκομίσει και με μια περαιτέρω εξειδίκευση μέσω ενός μεταπτυχιακού προγράμματος έχει πολλές διεξόδους στην αγορά εργασίας.

Βάσεις τμημάτων και ζήτηση

Η μεγαλύτερη βάση εισαγωγής για τους υποψηφίους της γενικής σειρά διαμορφώθηκε στα 16274 μόρια για το τμήμα της Αθήνας και η χαμηλότερη στα 14408 για το τμήμα των Ιωαννίνων. Συνολικά 1.163 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών είχαν ως πρώτη τους επιλογή ένα από τα 5 τμήματα Χημείας. Όπως ήταν αναμενόμενο ο κύριος όγκος των πρώτων προτιμήσεων αφορά τα τμήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013

ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14408

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

14893

ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

14386

ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

16274

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώροι εργασίας – επαγγελματικά δικαιώματα

 

Ο Χημικός μπορεί να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Πιο αναλυτικά όπως αναφέρεται και στο βιβλίο Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα, Employ εκδόσεις Πατάκη "έχει τη δυνατότητα απασχόλησης στην εκπαίδευση, το δημόσιο τομέα, σε βιομηχανίες, τον τομέα υγείας άλλα και τον εμπορικό τομέα. Οι χημικοί εντάσσονται και στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης αντιστοίχων θέσεων σε δημόσιους φορείς.

 

Κορεσμός στην εκπαίδευση

 

Η εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί μια δυνατότητα απασχόλησης είναι όμως κορεσμένη. Οι ώρες του μαθήματος της Χημείας είναι λιγοστές ενώ στους καταλόγους του υπουργείου Παιδείας συνωστίζονται πολλοί χημικοί.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Χημικών που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών φθάνουν τους 1089 ενώ το ποσοστό απορρόφησης ως αναπληρωτών φθάνει στο 12,12%.

Αριθμός Χημικών

Προσλήψεις αναπληρωτών Χημικών έως 1-2-2013

Ποσοστό απορρόφησης

1089

132

12,12%

 

Χημεία και τομέας υγείας. Το 52,8% των μελών της Εταιρείας Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας είναι πτυχιούχοι Χημικού τμήματος

 

Οι χημικοί μπορούν να εργαστούν στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ) που εκπροσωπεί τους επιστήμονες (κλινικούς  χημικούς, χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους, γιατρούς, κ.α) που έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την Κλινική  Χημεία.

 

Οι επιστήμονες αυτοί εργάζονται:

 

  • Στα εργαστηριακά τμήματα των Νοσοκομείων, κυρίως Βιοχημικά αλλά και Βιοχημικά-Μικροβιολογικά, Μικροβιολογικά, Ορμονολογικά, Αιμοδοσίας, Αιματολογικά, Μεσογειακής αναιμίας, Ανοσολογικά, Παθολογοανατομικά,  Πυρηνικής ιατρικής κ.α. 

  • Στα εργαστηριακά τμήματα άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
    και κλινικών 

  • Στα Πανεπιστήμια 

  • Σε ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα 

  • Στον ιδιωτικό τομέα

 

Η σύνθεση της Εταιρίας με βάση το πτυχίο έχει ως εξής:

 

Χημείας: 52,8%
Βιολογίας: 23,8%
Βιοχημείας: 12,1%
Ιατρικής: 6,8%
Φαρμακευτικής: 1,9%
Λοιποί: 2,6%

 

Το 43% των μελών έχει μεταπτυχιακές σπουδές. Στα περισσότερα βιοχημικά τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας προΐστανται βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, χημικοί ή βιολόγοι, και σχεδόν όλα τα βιοχημικά τμήματα.

 

Χημεία - τρόφιμα - οινολογία

 

Οι Χημικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε βιομηχανίες τροφίμων. Τη σημερινή εποχή δε νοείται βιομηχανία τροφίμων χωρίς Χημικό ή Τεχνολόγο Τροφίμων. Παράλληλα ο Χημικός μπορεί να αποκτήσει και την άδεια του οινολόγου αρκεί να έχει παρακολουθήσει συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων. Η δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το γραφείο διασύνδεσης του ΑΠΘ, προσφέρεται στα τμήματα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ιωαννίνων. Φυσικά οι χημικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν και μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο «αμπελουργία-οινολογία».

 

Παραθέτουμε και χωρίο για το δικαιωμα άσκησης επαγγέλματος οινολόγου:

 

"Οι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν στο προγραμμά σπουδών τους πρόγραμμα οινολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού οίνου και αμπέλου διαρκείας τουλάχιστον δύο εξαμήνων".

 

Χημεία - φαρμακευτικές εταιρείες-κοσμετολογία

 

Οι Χημικοί μπορούν να εργαστούν σε φαρμακευτικής εταιρείες είτε ως ιατρικοί επισκέπτες είτε στο κομμάτι της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών. Πιθανόν να δείτε χημικούς που φέρουν τον τίτλο χημικός-κοσμετολόγος. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα www.aisthetics.grκοσμετολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη καθώς και την ορθή χρήση των καλλυντικών προϊόντων. παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν επιστήμη. Όπως όλες οι επιστήμες, εξελίσσεται διαρκώς, δημιουργώντας την ανάγκη όλο και περισσότερο για εξειδικευμένους ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό και που πάνω απ’ όλα το αγαπάνε. Η ομορφιά και το ενδιαφέρον γι’ αυτή, είναι εκφράσεις υψηλής ποιότητας ζωής, κι αυτό πρέπει να αντανακλάται στα καλλυντικά.

Χημικοί και ναυτιλία

 

Ο χημικός μπορεί να απασχοληθεί και στον τομέα της ναυτιλίας. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Ναυτιλίας:

 

Ο Χημικός Ναυτιλίας είναι ο ειδικός επιστήμονας που κατέχει τη σχετική Άδεια για να:
1.    γνωματεύει και πιστοποιεί για τον έλεγχο απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS - FREE) σε κλειστούς χώρους, 
2.    κάνει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων από έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνους παράγοντες, 
3.    συμβουλεύει σε θέματα ασφαλείας δεξαμενοπλοίων, δεξαμενών ή τερματικών εγκαταστάσεων,
4.    συμβουλεύει σε θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης  επικινδύνων φορτίων,
5.    εκτιμά, συμβουλεύει ή διαχειρίζεται  περιστατικά εκτάκτου ανάγκης
6.    εκτιμά και συμβουλεύει σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

 

Οι χημικοί ναυτιλίας είναι ελάχιστοι και για να βγάλει κάποιος τη σχετική άδεια θα πρέπει να είναι πτυχιούχος χημικός ή χημικός μηχανικός

 

"Για την έκδοση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 

1. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

 

α) παράβολο των εξήντα χιλιάδων δραχµών (60.000) δρχ. ∆ηµοσίου Ταµείου

 

β) θεωρηµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Χηµείας ή διπλώµατος Χηµικού µηχανικού και άδεια

 

ασκήσεως επαγγέλµατος TEE, και

 

γ) βεβαίωση εµπειρίας του υποψηφίου".

 

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός;

 

Ένα συχνό ερώτημα των μαθητών είναι η διαφορά των χημικών από τους χημικούς μηχανικούς. Για να εξηγήσουμε απλά θα πούμε ότι ο Χημικός είναι περισσότερο θεωρητικός ενώ ο Χημικός Μηχανικός είναι πρακτικός, δηλαδή ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή της χημείας στη βιομηχανία.

Επίσης, οι χημικοί μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εργοληπτικό και μελετητικό πτυχίο και γράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δικαιώματα που δεν τα έχουν οι απόφοιτοι του χημικού. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζουμε τις μελέτες που μπορούν να εκπονήσουν οι χημικοί μηχανικοί. Με κόκκινο χρώμα σημειώσαμε τις μελέτες για τις οποίες έχουν δικαίωμα μόνο οι χημικοί μηχανικοί.

Καλόγηρος Βασίλειος

 

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...