Φυσική: Μια επιστήμη με αρκετές διεξόδους

Τα τμήματα Φυσικής έχουν ως βασική αποστολή τους να καταρτίσουν επιστήμονες ικανούς να μελετούν τα φυσικά φαινόμενα, τις μορφές ενέργειας, τη φύση των υλικών. Είναι μια επιστήμη που παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Όπως θα παρουσιαστεί ακολούθως οι φυσικοί δεν απορροφούνται μόνο στην εκπαίδευση αλλά έχουν τις γνώσεις και τα επαγγελματικά δικαιώματα να σταδιοδρομήσουν και αλλού.

Βάσεις και ζήτηση

Οι βάσεις των τμημάτων φυσικής δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές και κινούνται στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες. Ακόμα και στα τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι βάσεις είναι 16.171 και 15.338 μόρια αντίστοιχα. Η ζήτηση των τμημάτων της φυσικής είναι χαμηλότερη συγκριτικά με τα τμήματα των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, 1.322 υποψήφιοι της κατηγορίας 90% είχαν ως πρώτη τους επιλογή τα εν λόγω τμήματα.

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΗ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑΣ 2013

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13321

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

13895

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

13073

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

16171

ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώροι εργασίας – επαγγελματικά δικαιώματα

Εκπαίδευση

Ο κατεξοχήν χώρος απασχόλησης των φυσικών είναι η εκπαίδευση. Βέβαια οι προοπτικές απορρόφησης είναι χειρότερες συγκριτικά με τους μαθηματικούς. Το μάθημα της φυσικής δεν διδάσκεται πολλές ώρες στα φροντιστήρια ενώ παρατηρείται το φαινόμενο φυσικοί να διδάσκουν μαθηματικά σε λυκειακές τάξεις των φροντιστηρίων. Στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης οι προοπτικές είναι αρνητικές.

Ελάχιστοι μόνιμοι διορισμοί και λίγοι αναπληρωτές. Ακολούθως παραθέτουμε στοιχεία για την επιβεβαίωση των όσων υποστηρίζονται πιο πάνω.

Αριθμός εγγεγραμμένων στους πίνακες των αναπληρωτών 2011-2012

Αριθμός προσληφθέντων 2011-12

Ποσοστό απορρόφησης

2230

340

15,24%

 

Άλλες διέξοδοι – ΠΕ Περιβάλλοντος

 

Εκτός από την εκπαίδευση οι φυσικοί μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας άλλα και ως μετεωρολόγοι μετά από μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Επίσης, εντάσσονται και στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις στο δημόσιο τομέα.

 

Παραθέτουμε και σχετικό χωρίο από την ‘Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας.

 

Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος είναι ένας κλάδος που περιέχει όλες εκείνες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες σχετίζονται με το Περιβάλλον. Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος κατά σειρά ανήκουν αυτοί που έχουν πτυχίο:
1. Μηχανικού Περιβάλλοντος
2. Περιβάλλοντος
3. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
4. Γεωγραφίας
5. Επιστήμης της Θάλασσας
6. Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος
7. Γεωλογίας
8. Βιολογίας
9. Φυσικής
10. Χημείας

Έτσι κάθε φορά που γίνεται μια προκήρυξη για ΠΕ Περιβάλλοντος (από τον ΑΣΕΠ ή από κάποιον άλλο φορέα) μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι παραπάνω ειδικότητες. Βασικά κριτήρια για την πρόσληψη παίζουν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες κλπ). 

 

Νοσοκομεία: ακτινοφυσικός - φυσική ιατρική

 

Ένας φυσικός έχει δικαίωμα να εργαστεί και σε νοσοκομειακά ιδρύματα εαν αποκτήσει την άδεια του φυσικού νοσοκομείου - ακτινοφυσικού. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών η Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική είναι θεσμοθετημένη επαγγελματική εξειδίκευση για τους Φυσικούς στο χώρο της Υγείας.

Η επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Ιατρικής – Ακτινοφυσικής στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών ως υπευθύνων ακτινοπροστασίας προβλέπεται ως υποχρεωτική από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση των Φυσικών Ιατρικής στα εργαστήρια αυτά είναι η κατοχή της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η άδεια αυτή χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετά από επιτυχείς εξετάσεις σε ειδική εξεταστική πενταμελή επιτροπή. Για να έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να καταθέσει ανάμεσα στα άλλα δικαιολογητικά και "Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (δίπλωμα) στην Ιατρική Ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους" (ΑΔΑ Β4ΛΕΘ-59Θ).

 

 Ο ακτινοφυσικός είναι κλινικός νοσοκομειακός επιστήμονας και υπεύθυνος ακτινοπροστασίας.Σύμφωνα με το Σωματείο Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος οι επιστημονικές υπηρεσίες των ΠΕ Ακτινοφυσικών δεν αφορούν μόνο στον έλεγχο των ακτινολογικών συστημάτων σε τουλάχιστον μηνιαία βάση. Οι υπηρεσίες των ΠΕ Ακτινοφυσικών αφορούν σε δεκάδες επιστημονικά και υπηρεσιακά θέματα, που συμπεριλαμβάνονται σε μία πρόταση: Συνεχής και αδιάλειπτη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας λειτουργίας του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, με επιστημονικές μεθόδους, επίβλεψη, έλεγχο και εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες των ΠΕ Ακτινοφυσικών σχετίζονται άμεσα και καθημερινά με την ποιότητα και την ασφάλεια των διαγνωστικών ιατρικών εξετάσεων, αλλά και με την οικονομική λειτουργία ενός Εργαστηρίου, προστατεύοντας με επιστημονικές μεθόδους τις εκάστοτε Διοικήσεις Νοσοκομείων και τα Γραφεία Προμηθειών τους, από εσφαλμένες αποφάσεις για προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και επισκευών αυτών, που σε πολλές περιπτώσεις εκτοξεύουν το λειτουργικό κόστος νοσοκομείων, εργαστηρίων και συστημάτων αναίτια.

 

Στη χώρα μας υπάρχουν δυο μεταπτυχιακά προγράμματα με αντικείμενο τη φυσική ιατρική. Το ένα εξ αυτών είναι στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και το άλλο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών γί­νο­νται δε­κτοί για εγγραφή μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των Τμημάτων Φυ­σι­κής, Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών των Α­ΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμη­μά­των ο­μο­ταγών Ι­δρυ­μά­των της Αλ­λο­δα­πής, των οποίων το πτυχίο/δίπλωμα έχει α­να­γνω­ρι­σθεί α­πό τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

Φυσικός – ραδιοηλεκτρολόγος

 

Ο απόφοιτος της φυσικής μπορεί να αποκτήσει και τα επαγγελματικά διακιώματα του ραδιοηλεκτρολόγου. Παραθέτουμε σχετικό χωρίο από το διαδικτυακό τόπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φυσικών Ηλεκτρονικής-Ραδιοηλεκτρολογίας: "Για να αποκτήσει ο πτυχιούχος Φυσικός το δίπλωμα του Ηλεκτρονικού Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ καλείται να φέρει εις πέρας το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας σε ένα από τα τρία Πανεπιστήμια της χώρας όπου παρέχονται τα αντίστοιχα προγράμματα (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Π. Πατρών). Το ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (MSc) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α’ αυτοδίκαια (όπως και οι Ηλ. Μηχανικοί) σύμφωνα με το Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ 292/Α/1953) και το Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/1971).

 

Οι απόφοιτοι Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι καλύπτουν ανάγκες στην Ηλεκτρονική βιομηχανία και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, όπως και σε αντίστοιχες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία απασχόλησης δείχνουν ότι η απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική ως προς το μέγεθος και το ρυθμό».

 

Ο κλάδος των Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων δημιουργήθηκε πριν από 60 χρόνια, έχει θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Για περισσότερα από 50 χρόνια οι ραδιοηλεκτρολόγοι στελεχώνουν όλους τους τεχνολογικούς και επιστημονικούς φορείς και Δημόσιες αρχές της Χώρας (ΟΤΕ,, ΔΕΗ, ΥΠΑ, ΕΡΤ, ΕΕΤΤ, Ιδιωτικές Εταιρίες και Βιομηχανίες).

 

Καλόγηρος Βασίλειος

 

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...