Λογοθεραπεία. Προβλήματα παρά τα δημοσιεύματα για άμεση απορρόφηση

Τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται οι μαθητές που επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα του τομέα υγείας. Ο λόγος φυσικά δεν είναι άλλος από τις καλές προοπτικές που έχουν τα εν λόγω επαγγέλματα στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων ζητήσαμε τη συνδρομή του Συλλόγου Ελλήνων Λογοθεραπευτών προκειμένου να παρουσιάσουν τις προοπτικές άλλα και τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω από το δημοφιλές επάγγελμα του λογοθεραπευτή.

Βάσεις και ζήτηση

Για να γίνει κάποιος λογοθεραπευτής θα πρέπει να επιλέξει μια από τις δυο σχολές λογοθεραπείας σε Ιωάννινα και Πάτρα. Το τμήμα της Καλαμάτας δεν θα δεχθεί φέτος υποψηφίους και θα αναστείλει τη λειτουργία του λόγω του σχεδίου «Αθηνά». Αν και πρόκειται για δυο περιφερειακά τμήματα των ΤΕΙ παρόλα αυτά η βάση τους βρίσκεται στα επίπεδα των 14-15000 μορίων. Αυξημένη είναι η ζήτηση των δυο τμημάτων γεγονός που αποδεικνύει ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή. Περίπου 1000 μαθητές, μαζί με το τμήμα της Καλαμάτας, είχαν ως πρώτη τους επιλογή τα τμήματα αυτά.

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

14111

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

14790

 

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

444

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

379

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

823

 

Χώροι εργασίας και επαγγελματικά δικαιώματα

Οι Λογοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που έχουν προβλήματα ομιλίας , γραπτού λόγου. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι βρέφη, παιδιά ή και ενήλικες που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι πτυχιούχο, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του τμήματος Ιωαννίνων, έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς:

Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας ,παιδικούς σταθμούς, σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.

Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ' οίκον θεραπείας σε ασθενείς.

Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ανεργία πτυχιούχων. Κορεσμένο το επάγγελμα παρά τα αντίθετα δημοσιεύματα

Αν και υπάρχουν δεκάδες άρθρα στο διαδίκτυο που χαρακτηρίζουν τις σπουδές στη Λογοθεραπεία ως αντίδοτο στην ανεργία, ή ως «όπλο» για σίγουρη απασχόληση ο Σύλλογος Λογοθεραπευτών Ελλάδας το διαψεύδει. Συγκεκριμένα με έγγραφό μας γνωστοποίησαν τα εξής:

«17 χρόνια αργότερα η λογοθεραπεία είναι ένα αρκετά κορεσμένο επάγγελμα σε σχέση με τον πληθυσμό της Ελλάδας, δεδομένου ότι προϋπήρχαν επαγγελματίες με πτυχίο από διάφορες χώρες του εξωτερικού και ακόμη και σήμερα αρκετοί νέοι σπουδάζουν στο εξωτερικό την συγκεκριμένη επιστήμη. Το ακριβές ποσοστό ανεργίας στον κλάδο δεν είναι γνωστό. Πολύ μικρό ποσοστό έως σήμερα έχει απορροφηθεί στον δημόσιο τομέα ενώ η πλειοψηφία των επαγγελματιών εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε στον δικό τους χώρο είτε με μερική απασχόληση σε διάφορα κέντρα ειδικών θεραπειών».

Προβλήματα Λογοθεραπευτών

Αν και έχουν περάσει 17 χρόνια από τη λειτουργία του τμήματος στην Πάτρα παρόλα αυτά το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένο. Όπως αναφέρει στο κείμενό του ο ΣΕΛΛΕ δεν έχει εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα προκειμένου να εκδοθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: α) άτομα με ελλιπή εκπαίδευση ασκούν το επάγγελμα, β) ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δέχονται υπηρεσίες αμφιβόλου ποιότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, γ) δυσκολία στην συνεργασία των επαγγελματιών με τα ταμεία.

Ενδιαφέρον Βίντεο

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε μερικές συνεντεύξεις Λογοθεραπευτών για το Επάγγελμά τους ώστε να έχουν μαθητές και γονείς μια πλήρη εικόνα. http://www.youtube.com/watch?v=rGOXKw2-DGY

http://www.youtube.com/watch?v=nhcRm8MWVVY

Μερικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΛΛΕ παρουσιάζομαι αριθμό λογοθεραπευτών ανα πόλη. Από τα στοιχεία μελών μπορεί κανείς να έχει μια εικόνα του αριθμού των λογοθεραπευτών ανά περιοχή και να ζυγίσει τις προοπτικές που θα έχει. Οπωσδήποτε επειδή οι περισσότεροι δραστηριοποιούνται στο ελεύθερο επάγγελμα απαιτούνται και δεξιότητες επικοινωνίας και αυξημένη κοινωνικότητα

Πόλη

Αριθμός Λογοθεραπευτών μελών ΣΕΛΛΕ

Λάρισα

26

Βόλος

7

Κατερίνη

8

Πάτρα

60

Θεσσαλονίκη

54

Ιωάννινα

33

 

Επιμέλεια

Καλόγηρος Βασίλειος

Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Employ

Παρακαλούμε περιμένετε ...