Μηχανικοί βιοϊατρικής τεχνολογίας. Επάγγελμα με μέλλον

Το τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων συνεχίζει να παραμένει αυτόνομο παρά τις αλλαγές που συντελέστηκαν σε πολλά τμήματα με βάση το σχέδιο "Αθηνά".

Βέβαια όσοι το αναζητήσουν δεν θα το βρουν στο μηχανογραφικό, με την παλιά ονομασία, καθώς έχει μετονομαστεί σε τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Πρόκειται για το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα στο εξελισσόμενο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Το προηγούμενο έτος 10.084 υποψήφιοι δήλωσαν το εν λόγω τμήμα στο μηχανογραφικό τους δελτίο καθιστώντας το μια δημοφιλή επιλογή. Όσοι το επιλέξουν μπορούν να εργαστούν με πολύ καλές προοπτικές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχολούνται:

Απασχόληση αποφοίτων και επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.

2. Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών.

3. Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.

4. Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.

5. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.

6. Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).

7. Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.

8. Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

Στα πιο πάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί σε Επαγγελματικά Λύκεια αφού εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ17.04 μαζί με τους αποφοίτους των τμημάτων Ηλεκτρονικής. Ωστόσο είναι περιορισμένες οι πιθανότητες πρόσληψης.

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών του 2008 είχαν προκηρυχθεί μόλις 18 θέσεις και οι συμμετέχοντες ήταν 338. Λίγοι όμως είναι οι απόφοιτοι που κατευθύνονται προς την εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας είναι εγγεγραμμένοι μόλις 6 πτυχιούχοι του τμήματος. Το λεκτικό του κλάδου τους είναι ΠΕ17.09.

Προοπτικές των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Θετικές είναι οι προοπτικές των αποφοίτων στην αγορά εργασίας γεγονός που αποδίδεται σε ένα βαθμό στον μικρό αριθμό εισακτέων (το 2012 ήταν 108 ενώ το 2013 για την κατηγορία του 90% ήταν 82) άλλα και στη μοναδικότητα της σχολής.
Μια θετική εξέλιξη για τους αποφοίτους του τμήματος ήταν η ένταξή τους στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών που περιλαμβάνεται σχεδόν στο σύνολο των Νοσοκομειακών Οργανισμών. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε απόσπασμα του ΦΕΚ 3287/10-12-2012:

Κλάδος ΤΕ Μηχανικών Τέσσερις (4) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Υπομηχανικών Δομικών Έργων, Υπομηχανικών Μηχανολόγων, Υπομηχανικών Ηλεκτρολόγων, Σχεδιαστών, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Γενικά το πτυχίο του μηχανικοί βιοϊατρικής τεχνολογίας έχει αντίκρισμα στην αγορά εργασίας όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από ανακοίνωση της εν λόγω σχολής:

Μεγάλος αριθμός αποφοίτων του Τμήματος εργάζεται, εδώ και πέραν της 25ετίας, σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες με αντικείμενο ακριβώς πάνω στον τίτλο σπουδών τους, καθώς η απορροφητικότητα του Τμήματος από την αγορά εργασίας είναι πολύ υψηλή.

Όσοι μαθητές και γονείς ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν και ένα βίντεο για το τμήμα και τις προοπτικές του στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.youtube.com/watch?v=xKZbAXFHTsY

Κατατακτήριες 

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα πολυτεχνικών σχολών όπως είναι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όπου και τους προσφέρονται περισσότερες θέσεις συγκριτικά με τους αποφοίτους των ΑΕΙ. 

Διακύμανση βάσης εισαγωγής – ζήτηση

Η βάση για το πρώην τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (Βιοϊατρική Τεχνολογία) διαμορφώθηκε το 2013 στα 11.646 μόρια για τους υποψηφίους της γενικής σειράς. Πολλοί υποψήφιοι δηλώνουν το εν λόγω τμήμα στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2013 το δήλωσαν περισσότεροι από 10.000 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών ενώ 193 το είχαν ως πρώτη προτίμηση.

 

Πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ

12752

13491

13897

12382

12609

11.646

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...