Νοσηλευτική. Θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας

Τα επαγγέλματα υγείας σε όλες τις έρευνες παρουσιάζονται με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους νέους που σε περιόδους αυξημένης ανεργίας αναζητούν σπουδές που θα τους εξασφαλίσουν εργασίας.  Πολλοί μαθητές στρέφονται προς τα τμήματα της νοσηλευτικής ελπίζοντας σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ακολούθως θα παρουσιαστούν στοιχεία για τις προοπτικές.

Νοσηλευτική ΑΕΙ και Νοσηλευτική ΤΕΙ

Αυτό που οφείλουν να γνωρίζουν οι μαθητές είναι ότι τμήματα νοσηλευτικής υπάρχουν σε ΑΕΙ άλλα και σε ΤΕΙ. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα επαγγελματικά τους δικαιώματα εκτός από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ και έχουν ελαφρά μεγαλύτερες απολαβές συγκριτικά με τους συναδέλφους των ΤΕΙ που εντάσσονται στον κλάδο νοσηλευτών ΤΕ.

Βάσεις και ζήτηση

Οι βάσεις εισαγωγής δεν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα η ζήτηση για τις σχολές της νοσηλευτικής είναι αυξημένη. Συνολικά τα τμήματα των ΤΕΙ τα είχαν ως πρώτη τους επιλογή 1081 μαθητές και τα δυο  τμήματα των ΑΕΙ 541 μαθητές (90%). 1622 μαθητές κυρίως της θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης είχαν ως πρώτη τους επιλογή τη νοσηλευτική. 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ-2013 Γεν.Σειρά

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

15.919

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

13.964

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

11.233

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.085

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

11.816

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

13.211

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

11.376

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

11.686

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

12.006

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)

10.928

 

Σύγκριση πρώτων προτιμήσεων ΑΕΙ – ΤΕΙ

 

 

Ενδιαφέρον έχει ο παρακάτω πίνακας που αποδεικνύει ότι πολλοί μαθητές έχουν σπάσει το ταμπού των ΤΕΙ. 66 μαθητές είχαν ως πρώτη τους επιλογή τη Νοσηλευτική Σπάρτης ΑΕΙ και 232 τη Νοσηλευτική των ΤΕΙ Αθήνας. Πολλοί μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν νοσηλευτική προτιμούν ένα τμήμα των ΤΕΙ στον τόπο της κατοικίας τους παρά ένα τμήμα των ΑΕΙ που βρίσκεται μακριά γεγονός που συνεπάγεται και αυξημένα έξοδα διαμονής και μετακινήσεων.

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΕΙ – ΤΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90%

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

475

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

232

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

66

Επαγγελματικά δικαιώματα και χώροι εργασίας

Οι νοσηλευτές έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα , είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Οι νοσηλευτές μπορούν να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, κλινικές, σε ιδιωτικά ιατρεία, σε παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, εργοστάσια κ.α.

Σε χαμηλά επίπεδα η ανεργία των νοσηλευτών

Νοσηλευτική ΤΕΙ

Χαμηλά είναι τα ποσοστά της ανεργίας για τους αποφοίτους της νοσηλευτικής. Σύμφωνα με την έρευνα του γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τους αποφοίτους των ετών 2002-2006 Τμήμα Νοσηλευτικής το ποσοστό της ανεργίας είναι μονοψήφιο και ανέρχεται μόλις στο 5%. Το 98% απασχολείται επάνω στο αντικείμενο των σπουδών του.  Στο 5,7% ήταν το ποσοστό της ανεργίας αντίστοιχης έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δυο αυτές έρευνες αφορούσαν αποφοίτους των ετών 2002-2006 και 2002-5 αντίστοιχα. Την περίοδο αυτή είχαμε αρκετούς διορισμούς στο δημόσιο. Το τελευταίο διάστημα οι διορισμοί έχουν μειωθεί άρα η ανεργία λογικά πρέπει να ξεπερνά το 5-6% που έδειξαν οι έρευνες.

Νοσηλευτική ΑΕΙ

Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται και η ανεργία των νοσηλευτών ΑΕΙ. Στην έρευνα που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και αφορούσε τους αποφοίτους των ετών 1998-2000 το 88% δήλωσε ότι εργαζόταν ενώ άνεργοι δήλωσε το 1,3%. Βέβαια αυτή η έρευνα είναι αρκετά παλιά και πιθανόν τα ποσοστά να έχουν μεταβληθεί προς το χειρότερο. Επίσης σημαντικό στοιχείο που δείχνει ότι η απόφοιτοι των ΤΕΙ μπορούν να προσληφθούν στη θέση των πτυχιούχων ΑΕΙ είναι το γεγονός ότι το 82,9% των νοσηλευτών ΑΕΙ υποστήριξε (ΝΑΙ/ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ) ότι ο εργοδότης του θα μπορούσε να προσλάβει και πτυχιούχο ΤΕΙ.

Μικρός αριθμός νοσηλευτών σύμφωνα με έρευνες του ΟΟΣΑ

Στη χώρα μας αν και έχουμε πληθώρα γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών παρατηρείται έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό φαίνεται και από το ακόλουθο διάγραμμα που αποδεικνύει ότι οι γιατροί είναι διπλάσιοι από το νοσηλευτικό προσωπικό.

 

Επίσης η Ελλάδα έχει μια από τις χειρότερες αναλογίες νοσηλευτών προς ιατρικό προσωπικό. Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού παρατηρείται σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές.

 

ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ – ΥΕ. Προβάδισμα οι απόφοιτοι ΑΕΙ για διορισμό στο δημόσιο

 

Το νοσηλευτικό προσωπικό χωρίζεται σε κατηγορίες εκπαίδευσης. Οι νοσηλευτές των ΑΕΙ και ΤΕΙ εντάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα και έχουν όπως αναφέρθηκε κοινά επαγγελματικά δικαιώματα. Όσοι τελειώνουν τις Επαγγελματικές Σχολές των Νοσοκομείων και τα Επαγγελματικά Λύκεια φέρουν τον τίτλο βοηθών νοσηλευτών και όχι νοσηλευτές.

Το 46% του νοσηλευτικού προσωπικού είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και μόλις το 2,7% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο δυο τμήματα ΑΕΙ δίνει ένα προβάδισμα στο διορισμό των νοσηλευτών ΠΕ στο δημόσιο συγκριτικά με τους αποφοίτους των ΤΕΙ που μπορεί να διεκδικούν περισσότερες θέσεις άλλα είναι πολλοί και οι υποψήφιοι.

 

Καλόγηρος Βασίλειος

 

 

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...