Γεωπονία: 10 Γεωπονικά Τμήματα των ΑΕΙ με υψηλή ζήτηση

Τα τμήματα Γεωπονίας το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται από όλο και περισσότερους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και δημοσιογράφους ως μια πολύ καλή επιλογή.

Οι έρευνες που δείχνουν τη δυναμική της γεωργίας και η ώθηση που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας έχουν γεννήσει σε πολλούς νέους και τους γονείς τους την προσδοκία ότι η γεωπονία θα αποτελέσει το διαβατήριο για την εργασία. Ακολούθως παρουσιάζουμε του χώρους εργασίας άλλα και τα τμήματα των ΑΕΙ που σου δίνουν το δικαίωμα της εργασίας ως γεωπόνου

Τμήματα Γεωπονίας

2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο

Στο μηχανογραφικό δελτίο του 2014 οι υποψήφιοι θα βρουν τμήματα γεωπονίας τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ. Όσον αφορά τα ΑΕΙ, που συγκεντρώνουν και το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, υπάρχει το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, τα τμήματα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.

Επίσης στο μηχανογραφικό συναντά κανείς και τμήματα που ανήκουν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόκειται για τα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και τέλος το τμήμα Βιοτεχνολογίας. Οι πιο πάνω σχολές εντάσσονται στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο. Μπορούν να δηλωθούν από μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης και της θετικής.

Βέβαια και μαθητές της θεωρητικής θα μπορούσαν να δηλώσουν μια σχολή γεωπονίας αρκεί όμως να επιλέξουν ως 6ο μάθημα τα μαθηματικά γενικής παιδείας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η παραπάνω επιλογή για τους μαθητές της θεωρητικής έχει ως συνέπεια απώλεια μορίων που μπορεί να φθάσει μέχρι τα 1600 μόρια.

Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ και Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ

Οι μαθητές της θεωρητικής, που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωπονία, έχουν τη δυνατότητα εξεταζόμενοι και στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας να δηλώσουν χωρίς απώλεια μορίων δύο σχολές, την Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται στην ακριτική Ορεστιάδα και την Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα τμήματα αυτά τους παρέχουν πλήρη δικαιώματα Γεωπόνου. Μη σας ξεγελά λοιπόν η ονομασία και το γεγονός ότι οι σχολές βρίσκονται και στο 5ο πεδίο μαζί με οικονομικά τμήματα. Όσοι τα επιλέξουν γίνονται γεωπόνοι με μεγαλύτερη εξειδίκευση στο κομμάτι της γεωργικής οικονομίας.

ΓΕΩΤΕΕ

Το Γεωτεχνικό επιμελητήριο είναι ο επαγγελματικός φορέας στον οποίο εγγράφονται μόνο πτυχιούχοι ΑΕΙ των γεωπονικών και άλλων σχολών όπως κτηνίατροι, γεωλόγοι κλπ. Οι απόφοιτοι των γεωπονικών σχολών είναι υποχρεωμένοι να γραφτούν στο ΓΕΩΤΕΕ για να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού. Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο για τους αποφοίτους που εγγράφονται στον κλάδο των γεωπόνων:

Κλάδος Γεωπόνων:
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (όλων των τμημάτων).
- Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
- Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήματα που αξίζουν την προσοχή

Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας είναι παραγωγικό γεωπονικό τμήμα και οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος είναι κατ’ αρχήν αυτές του Γεωπόνου. Όσοι επιλέξουν το εν λόγω τμήμα θα εστιάσουν στη μελέτη των βιολογικών συστημάτων των φυτών, των εσωτερικών τους διεργασιών, του DNA, γενετικών τροποποιήσεων κλπ. Παραθέτουμε και σχετικό απόσπασμα από την ιστοσελίδα του τμήματος για την επιστήμη της Βιοτεχνολογίας : «Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο, με σημαντική τεχνολογική συνεισφορά στους τομείς της υγείας, της διατροφής, της ενέργειας και της ποιότητας ζωής της σύγχρονης κοινωνίας και είναι τεράστιες οι επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας». Προσοχή: οι απόφοιτοι είναι γεωπόνοι και όχι βιολόγοι.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογία Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Όπως στην περίπτωση της Βιοτεχνολογίας έτσι και στην περίπτωση των αποφοίτων του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων δίνονται οι επαγγελματικές προοπτικές των γεωπόνων. Οι απόφοιτοι γράφονται στον κλάδο των Γεωπόνων του ΓΕΩΤΕΕ για να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Γεωτεχνικού.

Κλάδος Γεωπόνων:

- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (όλων των τμημάτων).

Όσοι επιλέξουν το τμήμα της Τεχνολογίας των Τροφίμων θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να εργαστούν σε βιομηχανίες τροφίμων, στον ποιοτικό έλεγχό τους κ.α. Παρακολουθούν μαθήματα όπως διατροφή και μεταβολισμός, διατροφή ζώων, συσκευασία τροφίμων, ποιότητα, υγιεινή, τεχνολογία γάλακτος κλπ. Προσοχή: οι απόφοιτοι αυτού του τμήματος είναι γεωπόνοι και όχι διαιτολόγοι.

Χώροι εργασίας – τομείς απασχόλησης

Οι γεωπόνοι έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000) που φέρει τον τίτλο «Άσκηση επαγγέλματος του γεωτεχνικού» καθορίζει τους τομείς στους οποίους μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι γεωπόνοι. Ενδεικτικά:

Στο Δημόσιο Τομέα ο Γεωπόνος μπορεί να απασχοληθεί σε:

  • Διάφορα υπουργεία και κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

  • Περιφέρειες

  • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης)

  • Ερευνητικά Κέντρα

  • Αγροτικές Συνεταιριστικές οργανώσεις και στην

  • Εκπαίδευση ως: εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια ή και ιδιωτική) και Ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ14.04)

Στον Ιδιωτικό τομέα μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιωτικός υπάλληλος σε βιομηχανίες τροφίμων, σε καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, σε εργαστήρια, σε αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων, σε φυτώρια κ.α. Επίσης μπορούν να ανοίξουν και το δικό τους μελετητικό γραφείο.

Ειδικότερα για να γίνει ένας Γεωπόνος Μελετητής πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) χρόνων από τη λήψη του πτυχίου του. Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Μελετητών, η οποία πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση και κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (http://www.ypexd15.gr/) γίνεται μελετητής με πτυχίο Α΄ τάξης.

Μετά τη λήψη του μελετητικού πτυχίου μπορεί ο μελετητής γεωπόνος να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει και να εκπονεί μελέτες και προκηρύξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των νομών, ΤΥΔΚ) και αφού δημοσιευθούν στο ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

Έχουν θεσπιστεί 27 κατηγορίες μελετών, σύμφωνα με το Π.Δ. 541/78. Οι Γεωπόνοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο από τις κατηγορίες που ακολουθούν

Κατ. 22 - Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες

Κατ. 23 - Γεωργικές Μελέτες (Γεωργοοικονομικές-Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων,   Γεωργο-
κτηνοτροφικές, Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων)

Κατ. 25 - Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου

Κατ. 27 - Μελέτες Περιβαλλοντικές

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδας - Συμβούλων Επιχειρήσεων: www.geoponoimeletites.gr.

Για να γίνει ένας Γεωπόνος Εργολήπτης πρέπει να έχει περάσει χρονικό διάστημα τριών (3) χρόνων από τη λήψη του πτυχίου του. Γίνεται εργολήπτης με πτυχίο Α΄ τάξης μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Κατασκευαστών, η οποία πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση και κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών που προμηθεύεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Οι γεωπόνοι μπορούν να εκπονούν τα έργα πρασίνου.

Υψηλή ζήτηση

Τα τμήματα της γεωπονίας έχουν πολύ υψηλή ζήτηση. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από τις προτιμήσεις των μαθητών στο μηχανογραφικό δελτίο του 2013. Από τον πιο κάτω πίνακα διαπιστώνουμε ότι την υψηλότερη ζήτηση την έχει το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φυσικά υψηλή είναι η ζήτηση και στα άλλα τμήματα αφού πολλά εξ αυτών έχουν περισσότερες από 7.000 δηλώσεις.

Από τον πίνακα που ακολουθεί διαπιστώνει κανείς ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση τα τμήματα που σχετίζονται με την ιχθυολογία-υδατοκαλλιέργειες.

Τμήμα

Αριθμός δηλώσεων στο μηχανογραφικό 90%-2013

Γεωπονία ΑΠΘ

12.826

Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ

7.721

Επιστήμης Τροφίμων ΓΠΑ

7.627

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

7.063

Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

8.101

Αξιοπ.Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική ΓΠΑ

6.721

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ

6.235

Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ

4.896

Γεωπονίας Ιχθυολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

4.898

Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας

4.230

Βάσεις εισαγωγής με την κατηγορία του 90% γενική σειρά

Τα τμήματα της γεωπονίας βρίσκονται στη μεσαία βαθμολογικά κλίμακα. Φυσικά υπάρχουν και τμήματα χαμηλόβαθμα όπως αυτό της Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ορεστιάδα με βάση λίγο κάτω από τα 10.500 μόρια.

Τμήμα

Βάση εισαγωγής 2013.Γεν.Σειρά

Επιστήμης Τροφίμων ΓΠΑ

15.073

Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ

14.870

Αγροτικής Οικονομίας ΓΠΑ

12.669

Γεωπονία ΑΠΘ

13.927

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

13.694

Γεωπονίας Φυτικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12.948

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων ΓΠΑ

12.454

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΓΠΑ

12.337

Γεωπονίας ιχθυολογίας Πανεπ.Θεσσαλίας

10.399

Αγροτικής Ανάπτυξης

10.461

Μελέτη:

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...