Κτηνιατρική: Προοπτικές άλλα και προβλήματα

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα έρθει μέσα από τον πρωτογενή τομέα. Πράγματι υπάρχει δυναμική τόσο στη γεωργία όσο και στη κτηνοτροφία. Το παραπάνω γεγονός έχει οδηγήσει πολλούς μαθητές στα τμήματα της γεωπονίας των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Αλλό όμως ένα επάγγελμα που συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα είναι και αυτό του κτηνιάτρου. Έχει λοιπόν αξία να παρουσιαστούν οι προοπτικές άλλα και τα προβλήματα που κρύβει η κτηνιατρική καθώς πολλοί είναι οι γονείς και οι μαθητές που ενδιαφέρονται γι αυτήν.

Βάσεις και ζήτηση

Στη χώρα μας λειτουργούν δύο τμήματα Κτηνιατρικής σε Αθήνα και Καρδίτσα. Οι βάσει βρίσκονται γύρω στα 18.000 μόρια. 866 μαθητές είχαν ως πρώτη τους επιλογή τα δυο τμήματα. Οι περισσότεροι, 752, είχαν ως πρώτη τους επιλογή την Κτηνιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αναδεικνύοντάς την σε μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές. Το τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το είχαν ως πρώτη τους επιλογή 114 υποψήφιοι.

ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

18091

ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

17768

 

ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

752

ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

114

ΣΥΝΟΛΟ

866

 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ο κτηνιάτρος μπορεί να ασχοληθεί με παραγωγικά ζώα (αγελάδες, γιδοπρόβατα κ.α.) καθώς και με ζώα συντροφιάς (σκυλιά, γάτες κλπ). Ωστοσό το αντικείμενό του δεν περιορίζεται μόνο στα ζώα. Ο κτηνίατρος ασχολείται και με την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων. Οι απόφοιτοι της κτηνιατρικής εργάζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Στην Ελλάδα εργάζονται σήμερα περισσότεροι από 3.000 κτηνίατροι. Η πλειονότητα αυτών απασχολείται στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 'Ενας σημαντικός και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός κτηνιάτρων ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Άλλοι κτηνίατροι εργάζονται στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, σε βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρείες κτηνιατρικών προϊόντων, σε βιομηχανίες τροφίμων, σε κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές ή ιχθυοκομικές επιχειρήσεις ή σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (Υγειονομικά σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων, Κτηνιατρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις, Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Ιατροβιολογικό Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, κ.ά.).

Ανεργία – προβλήματα. Οι μισοί κτηνίατορι κάτω των 35 ετών δηλώνουν άνεργοι.

Αν και οι σχολές της κτηνιατρικής είναι μόλις 2 και ο αριθμός των εισακτέων είναι μικρός παρόλα αυτά και οι νέοι κτηνίατροι είναι αντιμέτωποι με την ανεργία. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αυθαίρετο άλλα εξάγεται μέσα από τα τελευταία στοιχεία του ΓΕΩΤΕΕ, Το 54,56% των νέων κτηνιάτρων έως και 35 χρονών δηλώνει ότι είναι άνεργοι ενώ το 25,74% εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματικές. 3,12% απασχολείται σε άλλο τομέα διαφορετικό από αυτόν των σπουδών του. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανεργία των νέων δεν κάνει εξαιρέσεις. Από τα 2254 κτηνιάτρους μέλη του ΓΕΩΤΕΕ οι 534 δήλωσαν άνεργοι, ποσοστό που ανέρχεται στο 23,7%

Αναγκαία η εξειδίκευση. Ευκαιρίες στο εξωτερικό

Όπως δηλώνεται και στην ιστοσελίδα του τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η εξειδίκευση πλέον είναι απαραίτητη και για τους κτηνίατρους. Επίσης οι κτηνίατροι έχουν ευκαιρίες απασχόλησης και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η ανεργία των κτηνιάτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται μόλις στο 1% (πηγή: RCVS) παρά την αύξηση των κτηνιάτρων.

 

 

Επιμέλεια-επεξεργασία

Καλόγηρος Βασίλειος, Υπ.διδάκτωρ Π.Θ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Employ

Παρακαλούμε περιμένετε ...