Κλείνουν οι πόρτες των δημόσιων σχολείων για τους δασκάλους

Τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης αποτελούσαν πριν λίγα χρόνια τις κορυφαίες επιλογές από μαθητές όλων των κατευθύνσεων. Μαθητές της θεωρητικής, της θετικής άλλα και της τεχνολογικής κατεύθυνσης με υψηλές βαθμολογίες επέλεγαν ένα από τα εν λόγω τμήματα καθώς τους εξασφάλιζαν άμεσο διορισμό με μισθό της τάξης των 1000 ευρώ.  Η οικονομική κρίση χτύπησε την εκπαίδευση με αποτέλεσμα να κλείσουν πολλά δημοτικά και οι δάσκαλοι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανεργίας αφού ο κατεξοχήν χώρος εργασίας  τους, το δημόσιο σχολείο έκλεισε τις «πόρτες»  του. Παρόλα αυτά τα τμήματα συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που παραθέτουμε. Ακολούθως θα παραθέσουμε στοιχεία για τα παιδαγωγικά τμήματα ώστε να γνωρίζουν πλήρως την κατάσταση οι μαθητές και οι γονείς τους.

Τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης

Παρά το γεγονός ότι το δημόσιο έχει κλείσει τις πόρτες του τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης συνεχίζουν να προσελκύουν χιλιάδες μαθητές καθώς από τον πίνακα που παραθέτουμε μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι 3.711 μαθητές της κατηγορίας 90% είχαν ως πρώτη τους επιλογή ένα από τα τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης.

 

Τμήμα

Βάση Εισαγωγής 2013 ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ

Πρώτες προτιμήσεις

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)

13847

335

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)

14870

159

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

16609

1128

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14592

318

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

14922

341

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

13366

219

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

12687

221

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16199

894

ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ)

13256

96

Σύνολο πρώτων προτιμήσεων: 3711

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμημάτων εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ70 και μπορούν να εργαστούν τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μπορούν επίσης να ανοίξουν ένα κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού. Με ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν σε σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ70.50.  Αν πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακό στη θεραπεία του λόγου μπορούν να διοριστούν ως θεραπευτές λόγου (ΠΕ21). Επίσης μπορούν να ενταχθούν και στον κλάδο ΠΕ31(εξειδικευμένου προσωπικού για άτομα με ειδικές ανάγκες) εφόσον όμως διαθέτουν μεταπτυχιακό στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών ή στη νοηματική γλώσσα.

Επιπρόσθετα οι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμημάτων μπορούν να εργαστούν σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των δήμων, σε παιδικές κατασκηνώσεις άλλα και σε νοσοκομεία (ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, παιδιατρικά τμήματα).

Δημόσια εκπαίδευση. Περιορισμένη απορρόφηση

Όσοι περάσουν στα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να ξεχάσουν τον άμεσο διορισμό στο δημόσιο. Οι διορισμοί πλέον κινούνται σε μονοψήφια νούμερα ενώ ο αριθμός των δασκάλων που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών φθάνει τους 7267. Για το 2012-13 ως αναπληρωτές εργάστηκε το 50% των δασκάλων. Για το επόμενο έτος όμως ο αριθμός θα μειωθεί καθώς το Υπουργείο Παιδείας θα μειώσει ριζικά τον αριθμό των αναπληρωτών. Πιο κάτω ακολουθούν πίνακες που παρουσιάζουν την απορρόφηση των δασκάλων στη δημόσια εκπαίδευση με βάση την έρευνα της εταιρείας Employ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ

2012-2013

5

2011-2012

512

2010-2011

1019

2009-2010

1787

2008-2009

2220

2007-2008

2174

2006-2007

11001

2005-2006

11061

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6ΕΤΙΑΣ

 

9407

 

Πηγή: Έρευνα Employ: Τάσεις και προοπτικές δασκάλων

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2012-2013

3635

2011-2012

3276

2010-2011

4145

2009-2010

3505

2008-2009

3337

2007-2008

3851

2006-2007

3762

2005-2006

3072

Πηγή: Έρευνα Employ: Τάσεις και προοπτικές δασκάλων

Καλόγηρος Βασίλειος

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...