Νηπιαγωγός και βρεφονηπιοκόμος: Επαγγέλματα για άτομα με αγάπη προς τα παιδιά

Τα τμήματα νηπιαγωγών αποτελούν μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές πολλών μαθητριών κυρίως της θεωρητικής κατεύθυνσης. Τα τμήματα δηλώνονται φυσικά από μαθητές της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, αφού είναι κοινά για το 1ο και 2ο επιστημονικό πεδίο , άλλα η «δεξαμενή» τους ανέκαθεν ήταν η θεωρητική κατεύθυνση. Στα τμήματα αυτά στρέφονται πολλοί μαθητές που τρέφουν αγάπη για τα μικρά παιδιά και προσδοκούν να εργαστούν σε ένα νηπιαγωγείο. Ακολούθως θα παρουσιάσουμε τις επαγγελματικές διεξόδους και την κατάσταση που επικρατεί στον εργασιακό στίβο.

Τμήματα με υψηλή ζήτηση

Στον ακόλουθο πίνακα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν όλα τα τμήματα νηπιαγωγών, τη βάση εισαγωγής και το συνολικό αριθμό πρώτων προτιμήσεων. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι 2512 μαθητές είχαν ως πρώτη τους επιλογή ένα από τα 9 τμήματα νηπιαγωγών.

Τμήμα

Βάση εισαγωγής 2013

Πρώτες προτιμήσεις υποψήφιοι 90%

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15558

546

ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

16000

788

ΕΠΙΣΤ.  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

12026

104

ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

11443

109

ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)

13701

137

ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

12693

289

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13009

254

ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ)

12004

63

ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

13992

222

Ονομασία τμημάτων

Πολλοί μαθητές ρωτούν γιατί πολλά από τα τμήματα δε φέρουν την ονομασία «Νηπιαγωγών». Πράγματι από τον πιο πάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι μόνο τα τμήματα Ιωαννίνων και Φλώρινας φέρουν την εν λόγω ονομασία. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να ανησυχεί μαθητές και γονείς γιατί και τα άλλα 7 τμήματα είναι ισότιμα όσοι τα επιλέξουν εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

Προσοχή στα τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ. Ομοιότητες και διαφορές ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα!

Στο μηχανογραφικό δελτίο του 2013 υπάρχουν και 3 τμήματα των ΤΕΙ με την ονομασία Προσχολικής Αγωγής. Τα τμήματα αυτά δεν θα πρέπει να τα συγχέουν οι μαθητές με αυτά των ΑΕΙ που έχουν παραπλήσια ονομασία. Οι απόφοιτοι των τμημάτων των ΤΕΙ είναι βρεφονηπιοκόμοι και όχι νηπιαγωγοί. Δηλαδή οι απόφοιτοι των ΤΕΙ εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ βρεφονηπιοκόμων και οι απόφοιτοι των ΑΕΙ στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών. Φυσικά κοινό στοιχείο και των δυο ειδικοτήτων είναι η ενασχόληση με τα παιδιά. Το στοιχείο στο οποίο διαφοροποιούνται πρακτικά είναι η ηλικία των παιδιών ( αν και στις ιστοσελίδες των τμημάτων προσχολικής αγωγής αναφέρεται ως ηλικία των παιδιών από 2 μηνών έως 5,5 χρονών). Για παράδειγμα σε κανονισμούς λειτουργίας δημοτικών παιδικών σταθμών ορίζεται το εξής:

"Οι υπάλληλοι του Σταθμού με την ειδικότητα του Βρεφοκόμου είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα των βρεφών και προνηπίων ενώ οι υπάλληλοι της ειδικότητας του Νηπιαγωγού επιμελούνται της εκπαίδευσης των νηπίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και των προνηπίων". (Δήμος Θεσσαλονίκης). Πρακτικά, οι βρεφονηπιοκόμοι είναι υπεύθυνοι για παιδάκια μέχρι 3 ετών και οι νηπιαγωγοί από 3 έως  5,5 ετών.

Ομοιότητες

Στους παιδικούς σταθμούς τόσοι οι νηπιαγωγοί όσο και οι βρεφονηπιοκόμοι έχουν κοινές υποχρεώσεις και δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Ακόμα και στη θέση του υπευθύνου δεν ορίζεται ότι προτάσσονται οι απόφοιτοι των ΑΕΙ έναντι των ΤΕΙ. Παραθέτουμε σχετικά χωριά του κανονισμού λειτουργίας παιδικών σταθμών δήμου Θεσσαλονίκης και δήμου Περιστερίου:

"Οι εκπαιδευτές και των δύο ειδικοτήτων φροντίζουν για την σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με την πραγματοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών του τμήματος".

"Ο/Η υπεύθυνος του Παιδικού Σταθμού θα προέρχεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η ρύθμιση αυτή θα ενταχθεί στον υπό τροποποίηση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο/Η υπεύθυνος του Σταθμού συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στον Παιδικό Σταθμό. Επίσης ο/η υπεύθυνος του Σταθμού συνεργάζεται με την παιδαγωγική ομάδα του Σταθμού (ολομέλεια των εκπαιδευτικών του Σταθμού)".

"Η Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού ορίζεται με απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. μια Κοινωνική Λειτουργός ή Νηπιαγωγός (πτυχιούχος Σχ. Νηπιαγωγών τριετούς φοιτήσεως) ή Νηπιοβρεφοκόμος (Σχολής τριετούς φοιτήσεως) με τριετή – πενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία σε παιδικούς Σταθμούς, κατά προτίμηση μετεκπαιδευμένη και γνώστης μιας ξένης γλώσσας".

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι νηπιαγωγοί εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ60 του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να εργαστούν στη δημόσια ή και ιδιωτική εκπαίδευση. Επίσης μπορούν να ανοίξουν το δικό τους παιδικό σταθμό. Άλλοι χώροι εργασίας είναι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, οι παιδότοποι, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, οι κατασκηνώσεις , ιατροπαιδαγωγικά κέντρα νοσοκομείων, παιδότοποι. Εφόσον έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ60.50 και μπορούν να εργαστούν σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής. Επιπρόσθετα με μεταπτυχιακό στη νοηματική γλώσσα ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ31 εξειδικευμένου προσωπικού..

Απορρόφηση στη δημόσια εκπαίδευση: Τραγική η κατάσταση

Ο κατεξοχήν χώρος εργασίας των νηπιαγωγών είναι τα σχολεία. Λόγω του μνημονίου οι μόνιμοι διορισμοί έχουν μειωθεί δραματικά. Για το σχολικό έτος 2012-13 διορίστηκαν 35 νηπιαγωγοί. Αυτή τη στιγμή στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 8000 νηπιαγωγοί. Για το 2012-13 μόλις το 18,5% των νηπιαγωγών εξασφάλισε μια θέση εργασίας στα δημόσια νηπιαγωγεία ως συμβασιούχοι για διάστημα 4 έως 9 μηνών. Το ποσοστό αναμένεται μα συρρικνωθεί περαιτέρω.

Προσλήψεις αναπληρωτών 2012-13

Αριθμός Αναπληρωτών στους Πίνακες του Υπουργείου

Ποσοστό πρόσληψης

1614

8726

18,5%

Σχολικό έτος

Αριθμός μόνιμων διορισμών

Ποσοστό μόνιμων προσλήψεων

2012-2013

35

0,4%%

2011-2012

61

0,72%

 

Εργασία στο εξωτερικό. Πλεονεκτούν έναντι των δασκάλων

 

Λόγω της αυξημένης ανεργίας παρατηρείται φυγή πολλών νέων στο εξωτερικό. Οι νηπιαγωγοί έχουν τη δυνατότητα εργασίας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αρκεί να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας που θέλουν να εργαστούν. Ως προς αυτό το κομμάτι λοιπόν πλεονεκτούν έναντι των δασκάλων.

 

Τμήματα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ – Επάγγελμα βρεφονηπιοκόμος

 

Τα τμήματα προσχολικής αγωγής των ΤΕΙ όπως αναφέρθηκε παράγουν βρεφονηπιοκόμους. Οι χώροι εργασίας τους είναι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, οι παιδότοποι, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Δε μπορούν να διοριστούν σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας όπως οι νηπιαγωγοί και κατευθύνονται κυρίως σε δήμους. Έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν το δικό τους βρεφικό ή παιδικό σταθμό.

 

Παραθέτουμε απόσπασμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα από το ΤΕΙ Αθηνών:

 

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 
α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. 

 

β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών.

 

γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Ανεργία

 

Αυξημένη είναι η ανεργία των αποφοίτων των τριών τμημάτων προσχολικής αγωγής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων. Η ανεργία τους μπορεί να αποδοθεί έως ένα βαθμό και στον ανταγωνισμό από τους αποφοίτους ΙΕΚ και Επαγγελματικών λυκείων που εργάζονται ως βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι. Παραθέτουμε στοιχεία της έρευνας απορρόφησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

 

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας-Έρευνα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

Το ποσοστό της ανεργίας φθάνει το 29%.  4 στους 5 αποφοίτους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Μόλις το 20% εργάζεται στο δημόσιο. Το 44% δεν εργάζεται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του.

 

Βάσεις εισαγωγής

 

Ακολουθεί πίνακας με τις βάσεις εισαγωγής. Να αναφέρουμε ότι τα τμήματα είναι κοινά για 1ο και 2ο επιστημονικό πεδίο. Επίσης τα τμήματα Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων στο προηγούμενο μηχανογραφικό είχαν την ονομασία Βρεφονηπιοκομίας ενώ στο νέο μηχανογραφικό θα ονομάζονται Προσχολικής Αγωγής. 645 υποψήφιοι είχαν ως πρώτη τους επιλογή ένα από τα τρία τμήματα των ΤΕΙ.  

 

Τμήμα

Βάση Εισαγωγής 2013

Ζήτηση-1η επιλογή

υποψήφιοι 90%

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14006

271

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

13252

222

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12016

152

Καλόγηρος Βασίλειος

 

2
σχόλια
  1. avatar Η Σμυρνια

    Συμφωνώ φυσικά. Να ενημερώσω όσους τυχόν δεν γνωρίζουν :όταν παλιότερα, δεν λειτουργούσαν νηπιαγωγεία λόγω μη επαρκούς αριθμού νηπιων, οι βρεφονηπιοκομοι ήταν ικανοί ώστε να προετοιμασουν τα νήπια που που φιλοξενούνταν στους παιδικούς σταθμούς για το δημοτικό; όσο μας χρειάζονταν το υπουργείο ήμασταν ικανοί κ το πτυχίο μας αντικαταστουσε αυτό των νηπιαγωγών; Το ότι οι δάσκαλοι έπαιρναν τηλέφωνο κ έστελναν προσωπικά ο καθένας τα εύσημα για τις γνώσεις και τις επιδόσεις των μαθητών που αναλάμβαναν κατευθείαν από το παιδικό σταθμό, λέει κάτι; το ότι οι βρεφονηπιοκομοι τόσα χρόνια έχουν σεβαστεί το "πρωτόκολλο" να μην αιτούνται εργασία στα νηπιαγωγεία σε αντίθεση με τους νηπιαγωγούς που προσπαθούν παντιους τρόπους να μονιμοποιηθουν στους παιδικούς σταθμούς, παρόλο που οι πρώτοι έχουμε διδαχθεί από 0 ετών έως 6 ετών, λέει κάτι; Το ότι τα τελευταία χρόνια, που μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας, έναςμμεγάλος αριθμός νηπιαγωγών έχει εξαπολύσει μετωπική επίθεση εναντίον των βρεφονηπιοκομων κατηγορώντας μας σε γονείς, κοινωνικό περίγυρο, συγκεντρώσεις και σεμινάρια, πως είμαστε φθηνοί και υποδιαιστεροι για την προσχολική αγωγή των παιδιών που αναλαμβάνουμε, λέει κάτι;...Δεν θυμήθηκα ποτέ ,όσα χρόνια εργάζομαι και συμμετέχω ενεργά σε συλλόγους, σεμινάρια και συγκεντρώσεις να συμβαίνει το αντίθετο...Λυπάμαι για όσα συμβαίνουν .

  2. avatar Lmn

    Τι θελει να μας πει ο ποιητής οέο;; Οταν οι βρεφονηπιαγωγοι στο εξωτερικό κ δη στην Γερμανία όπου η εξαδελφη μου άνοιξε ιδιωτικό νηπιαγωγείο καθώς το πρώην πτυχίο προσχολικής Αγωγής ΤΕ και νήν Τμήματος Αγωγής και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας ΠΕ τα αναγνωρίζει ως ενα κ το αυτό η ΕΥρώπη. Εσείς οι ψεύτοσυντεχνιακοί δημιουργείτε έριδες κ θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Νισάφι πια! Μαζευτείτε κ μην παραμυθιάζετε τα παιδιά. Σε λιγο ολοι βρεφονηπιαγωγοι κ νηπιαγωγοί θα είναι ΠΕ με τα ιδια εργασιακά δικαιώματα λογω επιταγής της ΕΕ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...