Μουσική: Μία τέχνη που γίνεται επάγγελμα

Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που είναι καλλιτεχνικοί τύποι και τρέφουν αγάπη για τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο κ.α. Ακόμα και γι αυτούς τους μαθητές υπάρχουν επιλογές στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στα τμήματα μουσικών σπουδών και στις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Τα τμήματα μπορούν να επιλεχθούν από μαθητές όλων των κατευθύνσεων καθώς είναι κοινά για το 1ο επιστημονικό άλλα και το 2ο που δηλώνεται από μαθητές της τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης. Όσοι ενδιαφέρονται για τα εν λόγω τμήματα θα πρέπει να εξεταστούν σε δυο ειδικά μαθήματα, την αρμονία και τον έλεγχο των ακουστικών ικανοτήτων.

Προσοχή στα ειδικά μαθήματα

Οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν ότι αν δεν πιάσουν τη βάση (10) και στα δυο ειδικά μαθήματα τότε δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα τμήματα των ΑΕΙ. Οι βάσεις λοιπόν μπορεί να είναι χαμηλές αλλά υπάρχει η πιο πάνω προϋπόθεση που αποκλείει πολλούς από την εισαγωγή τους, ενώ μπορεί να τα έχουν πάει πολύ καλά στα 6 μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλήνιες.

Διάρκεια σπουδών: 5 ή 4 χρόνια

Οι σπουδές στα τμήματα μουσικών σπουδών είναι 5ετής (10 εξάμηνα). Ωστόσο στο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι σπουδές έχουν διάρκεια 4 έτη. Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού, παρά το γεγονός ότι οι σπουδές έχουν μικρότερη χρονική διάρκεια, έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους συναδέλφους τους από τις σχολές μουσικών σπουδών.

Χώροι εργασίας – επαγγελματικά δικαιώματα

Για τους χώρους εργασίας των αποφοίτων παραθέτουμε απόσπασμα έρευνας του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου: Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών μπορούν να εργαστούν ως μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες και μουσικά σύνολα, ως καθηγητές της μουσικής εκπαίδευσης σε Γενικά και Μουσικά Σχολεία, ως καθηγητές σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές, ως επαγγελματίες σε πολιτιστικούς φορείς, θέατρα, studio ήχου και εικόνας, σε μουσικούς εκδοτικούς οίκους, μουσεία, σε εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων, ως επαγγελματίες σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, ως μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Προβλήματα. Ανταγωνισμός από αποφοίτους των ωδείων

Όσοι επιλέξουν τα τμήματα μουσικών σπουδών θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν και τον ανταγωνισμό των αποφοίτων των ωδείων. Στον ιδιωτικό τομέα θα μετρήσουν και οι δεξιότητες και περαιτέρω γνώσεις και όχι μόνο το πανεπιστημιακό πτυχίο. Στη μελέτη του γραφείο διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου τονίζεται ότι εκτός από το Υπουργείο Παιδείας κανένα άλλο Υπουργείο δεν αναφέρει τον κλάδο ΠΕ Μουσικής. Πράγματι σε πολλές προκηρύξεις πρόσληψης μουσικών σε δήμους δεν προηγούνται οι απόφοιτοι των ΑΕΙ.  Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις προτάσσονται οι απόφοιτοι  ΑΕΙ, ακολουθούμενοι από τους αποφοίτους των ΤΕΙ. Επίσης εντοπίσαμε και μια θέση ΠΕ Μουσικής άλλα πάλι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση.

Παραθέτουμε απόσπασμα προκήρυξης:

Ένας (1) Καθηγητής μουσικής με ειδικότητα στο βιολί – βιόλα (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ). Από την προκήρυξη αυτή γίνεται σαφές ότι δεν έχουν προτεραιότητα οι απόφοιτοι των ΑΕΙ σε άλλους φορείς εκτός των σχολείων.

Δημόσια σχολεία

Στα δημόσια σχολεία οι απόφοιτοι των μουσικών τμημάτων των ΑΕΙ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ16.01. Παραθέτουμε και σχετικό απόσπασμα: ΠΕ 16.01 μουσικής: Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985. 

Μέχρι και τις 18/4/2013 στον κλάδο ΠΕ16.01 είχαν εγγραφεί 958 εκπαιδευτικοί. Το ποσοστό απορρόφησης ως συμβασιούχων στα δημοτικά είναι 39,3%.

Οι απόφοιτοι των ωδείων

Οι απόφοιτοι των ωδείων εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ16 και μπορούν να εργαστούν και αυτοί στα δημόσια σχολεία. Βέβαια προτεραιότητα έχουν οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ.

ΤΕ16- Μουσικής: προσόν διορισμού πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/ 1993 ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Αυτή τη στιγμή στους πίνακες του υπουργείου παιδείας είναι εγγεγραμμένοι 2180 εκπαιδευτικοί απόφοιτοι ωδείων

Καθηγητές μουσικής από ΤΕΙ χωρίς εξέταση σε ειδικά μαθήματα

Όσοι δεν καταφέρουν να γράψουν τη βάση στα δυο ειδικά μαθήματα και ήταν όνειρο ζωής η μουσική μπορούν να επιλέξουν το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα. Το τμήμα αυτό δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους του να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, ωδεία κλπ. Στα δημόσια σχολεία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ16.02. Και για τους αποφοίτους του τμήματος του ΤΕΙ ισχύουν τα ίδια προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοί τους των ΑΕΙ.

Αξίζει την προσοχή σας!

Στο σημείο αυτό αξίζει να προσθέσουμε ότι οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Άρτας μπορούν να διδάξουν το μουσικό όργανο στο οποίο έχουν ειδίκευση κατά προτεραιότητα έναντι των αποφοίτων των Πανεπιστημίων και των αποφοίτων ωδείων και των εμπειροτεχνών(μουσικοί που γνωρίζουν εμπειρικά ένα μουσικό όργανο).

Άλλα τμήματα σχετικά με τη μουσική:

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης

Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού είναι όπως λέει και ο τίτλος τους μηχανικοί της μουσικής. Δηλαδή μπορούν να εργαστούν ως ηχολήπτες, τεχνικοί ήχου έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν μελετητικά γραφεία ακουστικής, ηχομείωσης, ηχομόνωσης, κατασκευής στούντιο ηχοληψίας, κατασκευής αιθουσών με ακουστικό ενδιαφέρον κ.α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες (εντός του Ιουνίου/2007 αναμένεται και εγγράφως η απόφαση ένταξης των Πτυχιούχων μας στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.). Επιπροσθέτως μπορούν να εργαστούν και στη δημόσια εκπαίδευση ως καθηγητές μουσικής τεχνολογίας (ΠΕ17.13).

Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων στο Ληξούρι

Και στο τμήμα αυτό οι απόφοιτοί του μπορούν να εργαστούν ως τεχνικοί ήχου άλλα και ως συντηρητές και κατασκευαστές μουσικών οργάνων. Επίσης μπορούν να εργαστούν και στη δημόσια εκπαίδευση ως καθηγητές αφού εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ17.14 Να αναφέρουμε ότι όσοι περιμένουν εργασία στα δημόσια σχολεία από τα δυο τμήματα των ΤΕΙ έχουν περιορισμένες πιθανότητες γιατί προσλαμβάνονται ελάχιστοι από αυτές τις δύο σχολές (λιγότεροι από 20).

Βάσεις 2013

Τμήμα

Βάση γενικής σειράς

Μουσικής   Επιστήμης ΠΑΜΑΚ

16.121

Μουσικών   Σπουδών ΑΠΘ

14.287

Μουσικών   Σπουδών Αθήνας

13.135

Μουσικών   Σπουδών Ιονίου

11.321

Λαϊκής και   παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου

10.141 χωρίς   ειδικά μαθήματα

Μουσικής   Τεχνολογίας ΤΕΙ Κρήτης

7.513

Τεχνολογίας   Ήχου και Μουσικών Οργάνων Ληξούρι

7.128

Μελέτη-επεξεργασία:

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...