Εικαστικές Τέχνες: Εισαγωγή χωρίς πανελλήνιες

Ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική ανήκουν στις εικαστικές τέχνες, τις τέχνες που απεικονίζουν, που απευθύνονται στην όραση. Υπάρχουν τμήματα που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτές τις τέχνες σε βάθος και να κάνουν την τέχνη τους επάγγελμα. Τα τμήματα των εικαστικών τεχνών απευθύνονται σε φιλότεχνους νέους και δηλώνονται συνειδητά από τους μαθητές αφού η εισαγωγή στις εν λόγω σχολές γίνεται εκτός μηχανογραφικού δελτίου.

Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη τα τμήματα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών εντάσσονται στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή που γραφόταν το παρόν άρθρο, δεν  έχει διευκρινιστεί αν η εισαγωγή θα γίνεται μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. 

Εισαγωγή άνευ πανελληνίων για αποφοίτους Λυκείου, αλλά και Γυμνασίου

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων η εισαγωγή γίνεται μέσω εισιτηρίων εξετάσεων το Σεπτέμβριο και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το κάθε τμήμα. Για να διεκδικήσει κάποιος μία από τις προσφερόμενες θέσεις θα πρέπει να έχει απολυτήριο λυκείου. Το 15% των θέσεων προσφέρεται  σε υποψηφίους που έχουν απολυτήριο γυμνασίου διακρίνονται όμως για την καλλιτεχνική τους προδιάθεση (απόφαση επιτροπής εισιτηρίων εξετάσεων).

Σημαντικές ημερομηνίες, δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται  από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεται .Για το τμήμα εικαστικών τεχνών της ΑΣΚΤ (Αθήνα) το διάστημα υποβολής των δικαιολογητικών είναι από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 έως και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Οι υποψήφιοι καταθέτουν:

α) Αίτηση συμμετοχής

β) Τίτλο σπουδών και

γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να  κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στη Γραμματεία του κάθε τμήματος τον μήνα Ιούνιο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

Διαδικασία εξετάσεων

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α' έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2). Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:

(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι

(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

Βαθμολόγηση των έργων

Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων του υποψηφίου από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5). Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή είναι η επίτευξη της βαθμολογικής βάσης 5/10. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού εισακτέων. Οι επιτυχόντες ανακοινώνονται στον διαδικτυακό τόπο κάθε τμήματος.

Τμήματα εικαστικών τεχνών

Υπάρχουν τρία τμήματα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών που η εισαγωγή γίνεται εκτός της διαδικασίας των πανελληνίων εξετάσεων. Πρόκειται για τα τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα.

Επαγγελματικά δικαιώματα και προβλήματα

Οι απόφοιτοι των τμημάτων εικαστικών τεχνών μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σε δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ιδρύματα εικαστικών τεχνών, εργαστήρια εικαστικής δημιουργίας, σχολές ζωγραφικής, γκαλερί, στη διεύθυνση μουσείων του Υπουργείου Παιδείας κλπ.

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει ο ανταγωνισμός από αποφοίτους ιδιωτικών σχολών. Στην ουσία οι απόφοιτοι έχουν  κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα μόνο για τη δημόσια εκπαίδευση. Σε προκηρύξεις των δήμων ζητούνται πολλές φορές εκτός από την ειδικότητα ΠΕ ζωγράφων και ΔΕ ζωγράφων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε προκήρυξη του Δήμου Θέρμης για την πρόσληψη 14 καθηγητών ζωγραφικής ως προσόν ζητούσαν:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. (εικαστικών τεχνών) ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στη ζωγραφική Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής σχολής, εργαστηρίου.

Αριθμός προσληφθέντων αναπληρωτών στην Αθμια 2012-2013

Συνολικός αριθμός καθηγητών καλλιτεχνικών

Ποσοστό απορρόφησης

699

1019

68,59%

Πληροφορία που αξίζει την προσοχή σας: Πλαστικών Τεχνών

Όσοι μαθητές επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές καλλιτεχνικών (κλάδος ΠΕ08) και τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για τέχνες όπως η ζωγραφική, η γλυπτική μπορούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα μέσω ενός τμήματος του 4ου επιστημονικού πεδίου. Πρόκειται για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.  Όπως αναφέρεται στον επικαιροποιημένο οδηγό σπουδών του τμήματος οι απόφοιτοι έχουν τα αναγκαία εφόδια για να ασκήσουν τις εικαστικές τέχνες ως δημιουργία, επιστήμη, επάγγελμα.

Ειδικότερα μπορούν να διδάξουν εικαστικές τέχνες στο πλαίσιο της Αισθητικής Αγωγής, Ιστορία της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ08 εικαστικών) και να συμβάλουν στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων σε ΙΕΚ και άλλους φορείς. Να απασχοληθούν σε οργανισμούς τοπικούς αυτοδιοίκησης ως επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι για θέματα εικαστικής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Ιστορίας  και Θεωρίας της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στο ΥΠΠΟ, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, πινακοθήκες κ.α.

Η σχολή για το 2013 είχε βάση 8.008 μόρια. Να αναφέρουμε ότι η ένταξη των αποφοίτων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών στον κλάδο των εκπαιδευτικών εικαστικών έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των αποφοίτων των σχολών εικαστικών τεχνών.

Αριστοτέλειο: Εισαγωγή αποφοίτων γυμνασίου στις Εικαστικές Τέχνες

Διαβάστε αναλυτικές οδηγίες του news.gr για τη συμπλήρωση του βιογραφικού

Μελέτη-επεξεργασία:

Καλόγηρος Βασίλειος

1
σχόλιο
  1. avatar despina kosmadopoulou 0030 6931987698

    Ειμαι σε αναμονη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...