Επάγγελμα Κοινωνικός Λειτουργός

Σε μια εποχή που τα κοινωνικά προβλήματα είναι αυξημένα ελέω της κρίσης και του μνημονίου θα υποστήριζε κανείς ότι περισσότερο από άλλοτε είναι αναγκαία η συμβολή των κοινωνικών λειτουργών.

Για να αποκτήσει κάποιος την εν λόγω ειδικότητα θα πρέπει να επιλέξει είτε το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είτε ένα από τα τμήματα κοινωνικής εργασίας των ΤΕΙ Αθηνών και Κρήτης. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στο μηχανογραφικό το τμήμα του Πανεπιστημίου Θράκης θα το συναντήσουν οι υποψήφιοι ως Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης.

Βάσεις και ζήτηση σχολών. Προσιτές βάσεις μεγάλο το ενδιαφέρον

Όπως διαπιστώνει κανείς και από τον πίνακα που παραθέτουμε οι βάσεις εισαγωγής δεν είναι υψηλές καθώς κυμαίνονται από 11.716 μόρια έως 14.066 στο τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών. Συνολικά 698 μαθητές επέλεξαν ως πρώτη τους επιλογή τα τμήματα που παράγουν Κοινωνικούς λειτουργούς. Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών δηλώθηκε από περισσότερους από 11.500 υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Δηλαδή 1 στους 3 υποψηφίους της θεωρητικής δήλωσαν το τμήμα.

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΣΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑΣ 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ   (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

12.030

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14.066

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

11.716

ΤΜΗΜΑ

Πρώτες προτιμήσεις (90%) 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

151

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

177

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

149

Κοινωνικός λειτουργός και επαγγελματικά δικαιώματα

Ένα σύνηθες ερώτημα γονέων και μαθητών είναι το ακόλουθο: Ποιο το αντικείμενο εργασίας του κοινωνικού λειτουργού;

Πράγματι πολλοί δε γνωρίζουν το τι κάνει ένας κοινωνικός λειτουργός. Βέβαια από το όνομα και μόνο πολλοί θα εικάσουν ότι η εργασία του έχει σχέση με την κοινωνία. Δεν κάνουν λάθος. Ο  κοινωνικός λειτουργός  βοηθά άτομα και ομάδες με συναισθηματικά και σωματικά προβλήματα ( ανάπηρους, ηλικιωμένους κ.α) , άτομα που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι (πρώην φυλακισμένοι) ή άτομα που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες. Συζητά μαζί τους και τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες γα τα προβλήματά τους. Για να έχουν γονείς και μαθητές μια πλήρη εικόνα για το αντικείμενο εργασίας παραθέτουμε απόσπασμα των κατοχυρεμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων:

α) Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων.

β) Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα. 

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, ως στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τα παρακάτω αντικείμενα:

α) Διενέργεια κοινωνικής μελέτης ή ψυχοκοινωνικής μελέτης όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή τους.

β) Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

γ) Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την αντιμετώπτση συγκεκριμένης κατάστασης. 

Χώροι εργασίας

Οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται σε ΚΑΠΗ, σε νοσοκομεία, σε πρόγραμματα όπως το «Βοήθεια στο σπίτι», σε φυλακές, σε δήμους, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελληνική Αστυνομία,σε Νοσοκομεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας το δικό τους γραφείο. Επίσης μπορούν να εργαστούν στα σχολεία αφού εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ18.09.

Μπορούν ακόμα να εργαστούν και στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής αφού εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ30. Επιπρόσθετα μπορούν να εργαστούν σε βιομηχανίες άλλα και σε ιδιωτικούς παιδικούς και δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Για να διαπιστώσει κανείς τους χώρους εργασίας παραθέτουμε και τα στοιχεία του γραφείου διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης που παρουσιάζουν την κατανομή των κοινωνικών λειτουργούν ανα χώρο εργασίας (απόφοιτοι ετών 1996-2001.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο (37,4%)

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον Ιδιωτικό τομέα (25%)

Συμβάσεις αορίστου χρόνου στο Δημόσιο (24,2%)

Συμβάσεις αορίστου χρόνου σον ιδιωτικό τομέα (11%).

Όσον αφορά τους τομείς απασχόλησης:

το 38% φαίνεται να απασχολείται σε υπηρεσίες των ΟΤΑ

το 16,7% στην Ψυχική Υγεία

το 8% απασχολείται στην εκπαίδευση.

Από τα πιο πάνω αριθμητικά δεδομένα διαπιστώνουμε ότι ο κατεξοχην χώρος απασχόλησης είναι το δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδίοικησης. Για την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι αναγκαία η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΑΕΙ – ΤΕΙ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στους αποφοίτους του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας. Έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα και σε πολλές προκηρύξεις δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μάλιστα μετά από σχετική αναζήτηση διαπιστώσαμε ότι σε πολλές προκηρύξει ζητούνται πτυχιούχοι ΤΕΙ και όχι ΑΕΙ.

Μια εναλλακτική για όσους δεν εισαχθούν στη Ψυχολογία

Τα τμήματα που παράγουν κοινωνικούς λειτουργούς θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια καλή εναλλακτική για όσους δεν εισαχθούν στη Ψυχολογία καθώς οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν χώρο δράσης και  την ψυχική υγεία. Ωστόσο ο κοινωνικός λειτουργός δεν αντικαθιστά τον ψυχολόγο ούτε φυσικά μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Παραθέτουμε απόσπασμα από το ΠΔ 50/1989 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των κοινωνικών λειτουργών), αναφέρεται ρητά ότι:

1)  Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, «… με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις-θεωρητικες και εφαρμοσμένες- ασχολούνται  είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες …»   στους εξής τομείς:

στην Κοινωνική Πρόνοια, στην Υγεία, στην Ψυχική Υγεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στην Εργασία, στην Εκπαίδευση, στην πρόληψη της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, στην Κοινωνική Οργάνωση και Ανάπτυξη, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες για τις ένοπλες δυνάμεις και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης τους οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρέχουν υπηρεσίες ενημερωτικού, συμβουλευτικού, διαγνωστικού, θεραπευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα.

2)  Ειδικά όσοι ασχολούνται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ασκούν μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων

"Παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού, συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες" που θεραπεύονται σεΚοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών
Παθήσεων και σε άλλα Ιδρύματα.

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...