Μια ελκυστική επιστήμη που επιλέγουν φανατικά κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές

Η ψυχολογία αποτελεί μια επιστήμη που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας 4 τμήματα Ψυχολογίας.

Τα δύο βρίσκονται στην Αθήνα, ένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και ένα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο. Η ανεργία που έπληξε τα παιδαγωγικά τμήματα έστρεψε ακόμα περισσότερους υποψηφίους  προς τη ψυχολογία με αποτέλεσμα οι βάσεις των τμημάτων ανέβουν κατακόρυφα το προηγούμενο έτος. Οι υψηλές βάσεις εισαγωγής αντικατοπτρίζουν και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας;

Σε αυτό το αγωνιώδες ερώτημα θα απαντήσουμε ακολούθως.

Τα τμήματα ψυχολογίας στο νέο μηχανογραφικό

Τα 4 τμήματα ψυχολογίας εντάσσονται στο 1ο επιστημονικό πεδίο και δηλώνονται από τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα τμήματα και τη βάση εισαγωγής.

Τμήμα

Βάση   Εισαγωγής γενικής σειράς 2013

Ψυχολογία   ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)

17.881

Ψυχολογία   Παντείου Αθήνα

17.739

Ψυχολογία   Κρήτης Ρέθυμνο

17.306

Ψυχολογία   Αθήνας (πρώην πρ.ψυχολογίας)

17.794

 

Προσοχή στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωαννίνων

 

Δε θα πρέπει ο τίτλος του πιο πάνω τμήματος να ξεγελάσει τους μαθητές. Το τμήμα αυτό δεν παρέχει τα επαγγελματικά δικαιώματα του ψυχολόγου ακόμα και αν οι απόφοιτοι εκπονήσουν μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό στην ψυχολογία. Όσοι επιλέξουν το εν λόγω τμήμα οφείλουν να γνωρίζουν ότι θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου.

 

Χώροι εργασίας: Νοσοκομεία, Ιδρύματα, Σχολεία, Επιχειρήσεις

 

Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Φυλακές, ΚΑΠΗ, ορφανοτροφεία, ιδρύματα, ΟΑΕΔ, Κέντρα απεξάρτησης και άλλους οργανισμούς.

Μπορούν επίσης ως ελεύθεροι επαγγελματίες να ανοίξουν το δικό τους γραφείο. Επίσης όσοι ειδικευτούν στην  "οργανωτική ψυχολογία" (ή οργανωσιακή ψυχολογία, ή βιομηχανική ψυχολογία) μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου αφού εφαρμόζουν τις μεθόδους της ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο συνεισφέροντας στη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Παράλληλα με ένα μεταπτυχιακό στο μάρκετινγκ θα μπορούσαν να εργαστούν και στο χώρο της διαφήμισης.

Τέλος, θέσεις ψυχολόγων προβλέπονται και στην ειδική αγωγή. Συγκεκριμένα, οι ψυχολόγοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ23.

 

Ψυχολόγος – ψυχίατρος. Σχέση συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού

 

Ένα ερώτημα που απευθύνουν συχνά οι μαθητές προς τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού είναι "Ποια η διαφορά του ψυχολόγου από τον ψυχίατρο;". Στο ερώτημα αυτό παραθέτουμε απόσπασμα από τον διαδικτυακό τόπο http://www.dia-logos.gr: "Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι πως ο ψυχολόγος δεν ανήκει στα παραϊατρικά επαγγέλματα, αλλά ούτε και στα ιατρικά. Είναι δηλαδή έναςεπαγγελματίας που δεν δρα υπό την εντολή του γιατρού (σε αντίθεση με τα παραϊατρικά επαγγέλματα), αλλά είναι απόλυτα αυτόνομος στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται.

 

Επιλέγει ελεύθερα τη μέθοδο που θα ακολουθήσει και τους στόχους της εργασίας που αναλαμβάνει. Είναι, επίσης, ελεύθερος να αποφασίσει αν πρέπει να προχωρήσει σε μια ψυχοθεραπευτική εργασία με τον πελάτη που τον επισκέπτεται. Έχει συνείδηση των ορίων του και μπορεί να παραπέμψει έναν ασθενή σε συνάδελφό του ή σε έναν ψυχίατρο εάν κρίνει απαραίτητη τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή ακόμα και τη νοσηλεία. Αυτό σημαίνει ότι ο ψυχολόγος οφείλει να συνεργάζεται με τον ψυχίατρο, πρόκειται, όμως, για μια αμφίδρομη συνεργασία.

Συχνά, ο ψυχίατρος απευθύνεται στο ψυχολόγο, είτε γιατί θεωρεί ότι ο πελάτης του πρέπει, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή, να ακολουθήσει και μία ψυχοθεραπεία, είτε διότι επιθυμεί να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη διάγνωση και οι μέθοδοι αξιολόγησης (τεστ νοημοσύνης, προσωπικότητας και άλλα πιο εξειδικευμένα τεστ)  που διαθέτει  και στις οποίες έχει εκπαιδευτεί ο κλινικός ψυχολόγος μπορούν να τον βοηθήσουν σε αυτή τη κατεύθυνση. Κύριο μέλημα και των δύο είναι η αποκατάσταση της ψυχικής  υγείας του ασθενούς".

 

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του (http://psi-gr.tripod.com/index.html) ο ψυχίατρος κ.Δασκαλόπουλος, η ουσιαστική διαφορά, έγκειται στο γεγονός ότι o ψυχίατρος είναι γιατρός, ενώ ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Έτσι ο ψυχολόγος δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να γράψει φάρμακα, στην περίπτωση που το πρόβλημα σας, το απαιτεί. Άρα κατεξοχήν ο ψυχολόγος ασχολείται με ήπια ψυχολογικά προβλήματα. Ο ψυχολόγος δεν δικαιούται να ασκήσει την Ψυχιατρική, αλλά ασκεί την Ψυχολογία. Μόνον ο Ψυχίατρος έχει το δικαίωμα να ασκήσει την Ιατρική Ειδικότητα που ονομάζεται ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ.

 

Ανεργία

 

Οι ψυχολόγοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα απορρόφησης στην αγορά εργασίας παρά τις διεξόδους και τους πολλούς χώρους στους οποίους μπορούν να εργαστούν. Οι θέσεις στο δημόσιο ελέω της κρίσης και του μνημονίου είναι περιορισμένες και οι περισσότεροι ψυχολόγοι αυτοαπασχολούνται. Επίσης θεωρείται αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση μέσα από ένα μεταπτυχιακό.

 

Προβλήματα

 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψυχολόγοι στον ιδιωτικό τομέα είναι ο ανταγωνισμός από άτομα που έχουν τον τίτλο «σύμβουλος ψυχικής υγείας», «σύμβουλος σε θέματα οικογένεια» κλπ. Οι πιο πάνω επαγγελματίες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πτυχίο ψυχολόγου. Μπορούν βέβαια νόμιμα να λειτουργήσουν γραφεία συμβουλευτικής χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να παρέχουν τις υπηρεσίες ενός ψυχολόγου. Ήδη οι σύλλογοι των ψυχολόγων έχουν κάνει αρκετές καταγγελίες και έχουν κινηθεί νομικά εναντίον τους.

 

Καλόγηρος Βασίλειος

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...