Οικονομικά τμήματα: Πολλές δυνατότητες αλλά και χιλιάδες απόφοιτοι

Πολλοί είναι οι μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του οικονομολόγου και να εργαστούν σε μια μεγάλη εταιρεία ή να ανοίξουν το δικό τους γραφείο. Σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή κ. Κατσανέβα οι οικονομολόγοι, ανάλογα με την ειδίκευσή τους, έχουν από θετικές έως πολύ θετικές προοπτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Υπάρχουν πολλά τμήματα τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο παρέχοντας και την ανάλογη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η πλειονότητα των σχολών βρίσκεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο που απαιτεί την εξέταση στα μαθηματική γενικής παιδείας άλλα και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και σχολές εκτός του 5ου πεδίου που οι απόφοιτοί τους εγγράφονται στο οικονομικό επιμελητήριο. Ακολούθως παρουσιάζονται τα τμήματα και οι προοπτικές του επαγγέλματος με βάση έρευνες.

Οικονομικά Πανεπιστημιακά Τμήματα στο μηχανογραφικό

Όπως προαναφέρθηκε η πλειονότητα των οικονομικών σχολών βρίσκεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο. Τα τμήματα που εγγράφονται στο οικονομικό επιμελητήριο είναι τα ακόλουθα:

Τμήμα ΑΕΙ

Επιστημονικό Πεδίο

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ   ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

5ο  

ΔΙΕΘΝΩΝ   & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

5ο  

ΔΙΕΘΝΩΝ   &  ΕΥPΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

5ο  

ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

5ο  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

5ο  

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ    ΠΕΙΡΑΙΑ

5ο  

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ   & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)

5ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ( ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΤΡΑ,ΑΘΗΝΑ,ΘΕΣ/ΚΗ,   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΙΝΑ,ΒΟΛΟ,ΑΘΗΝΑ,ΟΠΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ,ΡΕΘΥΜΝΟ,ΤΡΙΠΟΛΗ)

5ο  

ΟPΓΑΝΩΣΗΣ   & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ    (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ;, ΠΕΙΡΑΙΑ)

5ο  

ΟPΓΑΝΩΣΗΣ   & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΣΠΑΡΤΗ)

5ο  

ΔΙΟΙΚ.   ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔ(ΑΓΡΙΝΙΟ)

5ο  

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ   ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

 

5ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

 

5ο  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ, ΠΑΤΡΑ)

 

5ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ   & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

4ο   και 5ο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

4Ο   ΚΑΙ 5Ο

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)

4Ο  

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒ. &   ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

1Ο   ΚΑΙ 5Ο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟ   ΑΘΗΝΑ

1Ο   ΚΑΙ 5Ο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ

2Ο   ΚΑΙ 4Ο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ1

2Ο  

ΕΦ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2Ο   ΚΑΙ 4Ο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ   & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ

5ο  

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

1Ο

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

5Ο

Οικονομολόγος και χωρίς Αρχές Οικονομική Θεωρίας

Οι σχολές του 5ου πεδίου απαιτούν εξέταση σε 7 μαθήματα. Όσοι τις επιλέξουν πρέπει να εξεταστούν υποχρεωτικά και στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Οι μαθητές που επιθυμούν να γλιτώσουν χρήματα και κόπο μπορούν να επιλέξουν ένα τμήμα που τους δίνει το δικαίωμα να εγγραφής στο οικονομικό επιμελητήριο και είναι ενταγμένο στο 1ο , 2ο ή και 4ο επιστημονικό πεδίο.

Άλλος τρόπος απόκτησης δικαιωμάτων Οικονομολόγου

Ακόμα και μαθητές που δεν είχαν τη δυνατότητα να πετύχουν σε ένα από τα τμήματα των ΑΕΙ που παρουσιάζονται πιο πάνω μπορούν με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στα οικονομικά να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ. Για παράδειγμα ένας μαθηματικός μπορεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακό στα οικονομικά και να γραφτεί στο ΟΕΕ αποκτώντας και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα

Συγκεκριμένα αναφέρονται μέσα στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου τα εξής:

  • Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

  • Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .

ΤΕΙ που εγγράφονται στο οικονομικό επιμελητήριο

Φυσικά για όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα υπάρχει και η δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα του οικονομολόγου μέσα από ένα τμήμα των ΤΕΙ. Με το σχέδιο Αθηνά έγιναν αρκετές συγχωνεύσεις στα ΤΕΙ του 5ου επιστημονικού πεδίου. Εκτιμούμε ότι στο οικονομικό επιμελητήριο θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής οι εισαχθέντες των ακόλουθων τμημάτων.

Τμήμα ΤΕΙ

Επιστημονικό Πεδίο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΚΟΖΑΝΗ,

ΛΑΡΙΣΑ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ,ΣΕΡΡΕΣ,ΠΡΕΒΕΖΑ,ΧΑΛΚΙΔΑ)

5ο  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ,   ΑΘΗΝΑ,ΓΡΕΒΕΝΑ,ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ,  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ,ΘΕΣ/ΚΗ,ΚΑΒΑΛΑ,ΛΑΡΙΣΑ,ΛΕΥΚΑΔΑ,

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,ΠΑΤΡΑ,ΠΕΙΡΑΙΑ,ΣΕΡΡΕΣ)

5ο  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ,
  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

1Ο   ΚΑΙ 5Ο

Στο μηχανογραφικό υπάρχουν και τα τμήματα Διοίκηση Οικονομία και Επικοινωνία Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων σε Άμφισσα και Πύργο Ηλείας. Τα τμήματα αυτά είναι κοινά στο 1ο και 5ο επιστημονικό πεδίο. Δε γνωρίζουμε αν θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο ΟΕΕ. Αναμένεται σχετική απόφαση. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι οι απόφοιτοι των πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων είχαν το δικαίωμα εγγραφής.  

Τάξεις λογιστών-φοροτεχνικών

Όλοι οι Οικονομολόγοι με την κτήση του πτυχίου αποκτούν άδεια Λογιστή Γ τάξης. Επειδή πολλοί γονείς και μαθητές δε γνωρίζουν για τις τάξεις των λογιστών αναφέρουμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

Στην κατηγορία των λογιστών Α τάξης φθάνουν μόνο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και οι απόφοιτοι των τμημάτων Λογιστικής των ΤΕΙ. Οι εν λόγω απόφοιτοι Έχουν δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριορίστου ύψους.

Στην τάξη Β οι λογιστές έχουν δικαίωμα να υπογράφουν ισολογισμούς εταιρειών με ακαθάριστα έσοδα έως 2.100.000 ευρώ.

Στην τάξη Γ οι λογιστές υπογράφουν ισολογισμού εταιρειών με έσοδα έως 1.500.000 ευρώ.

Τέλος στην τάξη Δ οι λογιστές υπογράφουν ισολογισμούς εταιρειών και φυσικών προσώπων που τα ακαθάριστα έσοδα δεν ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. (απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.α)

Χώροι εργασίας

Πολλές δυνατότητες, χιλιάδες απόφοιτοι, αυξημένη ανεργία Οι απόφοιτοι των οικονομικών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ εργάζονται σε τράπεζες, επιχειρήσεις, σε δημόσιους οργανισμούς, σε δήμους, γραφεία μελετών, ως ελεύθεροι επαγγελματικές, στη δημόσια, ιδιωτική εκπαίδευση, σε φροντιστήρια.

Αν και οι οικονομολόγοι έχουν πληθώρα εργασιακών επιλογών το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερες από 60 σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ  οικονομικών σπουδών καθιστά αρκετά έντονο τον ανταγωνισμό καθώς οι απόφοιτοι ξεπερνούν κάθε χρόνο τις 6000.

Στους πίνακες των αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ09 (οικονομολόγοι ΑΕΙ) είναι εγγεγραμμένοι 1494 οικονομολόγοι ενώ στον τελευταίο ΑΣΕΠ του 2008 διαγωνίστηκαν για 36 θέσεις 2264 οικονομολόγοι. Σύμφωνα με το οικονομικό επιμελητήριο οι λογιστές-φοροτεχνικοί (ΑΕΙ και ΤΕΙ) φθάνουν τις 45.000.

Για να έχουν οι μαθητές  μια εικόνα για τα ποσοστά της ανεργίας παραθέτουμε την έρευνα του ΟΠΑ που αφορούσε αποφοίτους των ετών 2001-2011.

Τμήμα

Ποσοστό   εργαζομένων

Ποσοστό   μη εργαζομένων

Οικονομικής   Επιστήμης

69%

31%

Οργάνωση   και Διοίκηση Επιχειρήσεων

57%

43%

Διεθνών   Οικονομικών Σπουδών

65%

35%

Λογιστικής   και Χρηματοοικονομικής

80%

20%

Μάρκετινγκ

60%

40%

Διοικητικής   Επιστήμης

76%

24%

Από τον πιο πάνω πίνακα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι απόφοιτοι οικονομικών τμημάτων αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα ανεργίας. Υπάρχουν τμήματα όπως το μάρκετινγκ και το οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων όπου οι μη εργαζόμενοι ξεπερνούν το 40%.

Στην έρευνα του γραφείου διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης η ανεργία για τους αποφοίτους της λογιστικής ήταν 16%. Το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο από τα πανεπιστημιακά τμήματα αλλά η έρευνα αφορούσε αποφοίτους των ετών 2002-2006. Ίσως αν είχαν συμπεριληφθεί και οι απόφοιτοι των ετών 2007-2011 το ποσοστό να ήταν πιο αυξημένο καθώς η ανεργία άρχισε να χτυπά από το 2008 και έπειτα.

Συνοψίζοντας μέσα από τα στοιχεία που παραθέτουμε εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι απόφοιτοι των οικονομικών τμημάτων έχουν πολλές επαγγελματικές διεξόδους καθώς κάθε δημόσιος και ιδιωτικός φορέας πρέπει να έχει έναν οικονομολόγο. Όμως είναι τόσοι πολλοί οι απόφοιτοι με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός άλλα και αυξημένη ανεργία. Συνιστάται η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού για να αυξηθούν οι πιθανότητες για εύρεση εργασίας.

Έρευνα – μελέτη:

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...