Ποια ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται στα καλύτερα του κόσμου

Ο ιδιωτικός φορέας αξιολόγησης QS (Quacquarelli Symonds) έδωσε στη δημοσιότητα την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την περίοδο 2012-2013. Τα αποτελέσματα έκρυβαν ευχάριστες εκπλήξεις για αρκετά ΑΕΙ και τμήματά τους και σκόρπισαν αισιοδοξία στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς βλέπουν ότι παρά τις περιορισμένες δημόσιες δαπάνες συντελείται σημαντικό ακαδημαϊκό έργο, γεγονός που αναγνωρίζεται και από φορείς του εξωτερικού. Ιδιαίτερα καλά τα πήγα τα Ελληνικά πανεπιστήμια στον τομέα των μηχανικών ενώ ελάχιστες ήταν οι διακρίσεις για τον τομέα των επιστημών υγείας και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Χαρακτηριστικά παραθέτουμε την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης:

"Σύμφωνα με τα στοιχεία της έγκυρης λίστας κατάταξης Πανεπιστημίων QS World University Ranking που ανακοινώθηκαν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στις αρχές Μαΐου, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και περιλαμβάνεται στα 800 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.

Ιδιαίτερη διάκριση γίνεται για την επίδοση του Πανεπιστημίου μας στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού όπου το Πανεπιστήμιο μας κατατάσσεται στα 100 καλύτερα του κόσμου, διάκριση που επαναλαμβάνεται τα 3 τελευταία χρόνια σύμφωνα με την ίδια λίστα για το επιστημονικό αυτό πεδίο. Επίσης για την Επιστήμη του Χημικού Μηχανικού και Επιστήμη του Περιβάλλοντος το Πανεπιστήμιο μας κατατάσσεται στα 200 καλύτερα του κόσμου"

Σχολές Πολιτικών Μηχανικών

Στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού το ΕΜΠ κατατάσσεται στην 25η θέση στον κόσμο και στην 7η θέση ανάμεσα στις αντίστοιχες σχολές των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Στις πρώτες 100 θέσεις βρίσκονται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ανθρωπιστικές επιστήμες - Ιστορία

Στην επιστήμη της ιστορίας το μοναδικό ίδρυμα που διακρίθηκε ήταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που κατατάσσεται στις θέσεις 151-200

Φαρμακευτική

Στην επιστήμη της φαρμακευτικής το Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατατάσσεται στις θέσεις 151-200

Μαθηματικά

Στην επιστήμη των μαθηματικών το ΕΜΠ κατατάσσεται στις θέσεις 151-200

Μηχανολόγων Μηχανικών- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών- Χημικών Μηχανικών

Στις πιο πάνω επιστήμες είχαμε αρκετές διακρίσεις για τα Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά στις επιστήμες των Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών το ΕΜΠ βρίσκεται στις θέσεις 101-150, ενώ πιο ψηλά κατατάσσεται για την επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που το συναντάμε στις θέσεις 51-100. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η επιστήμη των Μηχανολόγων Μηχανικών το τοποθετεί στις θέσεις 151-200 ενώ αυτή των Χημικών Μηχανικών στις θέσεις 101-150 όπως και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (101-150). Για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας η επιστήμη των Χημικών Μηχανικών το κατατάσσει στις θέσεις 101-150.

Πληροφορική

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα της πληροφορικής το ΕΜΠ κατατάσσεται στις θέσεις 151-200.

Επιστήμες Περιβάλλοντος

Στον τομέα των επιστημών του Περιβάλλοντος το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσονται στις θέσεις 151-200

Επιστήμεςτηςθάλασσας και γης (earth and marine science)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στις θέσεις 151-200

Επιστήμη των υλικών(materialscience)

Σε αυτό το επιστημονικό κομμάτι το ΑΠΘ έχει παρουσία στις θέσεις 151-200

Επιστήμες ΜΜΕ και Επικοινωνίας (COMMUNICATION & MEDIA STUDIES)

Το ΑΠΘ για ακόμη μια φορά είναι το μοναδικό Ελληνικό Ίδρυμα που κατατάσσεται στις θέσεις 151-200

Οικονομικές επιστήμες (ACCOUNTING & FINANCE)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στις θέσεις 151-200

Νομική

Στη νομική επιστήμη το ΑΠΘ κατατάσσεται στις θέσεις 151-200

Επιστήμη της Στατιστικής

Στη στατιστική επιστήμη υψηλές θέσεις έχουμε για τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το ΕΜΠ βρίσκεται στις θέσεις 51-100, το ΑΠΘ 151-200 και τέλος το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις θέσεις 151-200

Συνολική κατάταξη Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο

Θέση στην αξιολόγηση QR

Πανεπιστήμιο Κρήτης

451-500

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

451-500

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

501-550

Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών

551-600

Πανεπιστήμιο Πάτρας

601+

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

601+

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

Πίνακες με την κατάταξη των Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό τομέα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τομείς Επιστημών

Θέση στην αξιολόγηση QR

Νομική

151-200

Στατιστική

151-200

ΜΜΕ

151-200

Επιστήμη των Υλικών

151-200

Επιστήμες της Θάλασσας και Γης

151-200

Επιστήμες Περιβάλλοντος

151-200

Επιστήμη της Ιστορίας

151-200

Μηχανολόγων Μηχανικών

151-200

Χημικών Μηχανικών

101-150

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

101-150

Πολιτικών Μηχανικών

51-100

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τομείς Επιστημών

Θέση στην αξιολόγηση QR

Μαθηματικά

151-200

Στατιστική

51-100

Πληροφορική

151-200

Πολιτικών Μηχανικών

25

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

51-100

Χημικών Μηχανικών

101-150

Μηχανολόγων Μηχανικών

101-150

 

Πανεπιστήμιο Πάτρας – Τομείς Επιστημών

Θέση στην αξιολόγηση QR

Επιστήμες Περιβάλλοντος

151-200

Χημικών Μηχανικών

101-150

Πολιτικών Μηχανικών

51-100

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τομείς Επιστημών

Θέση στην αξιολόγηση QR

Στατιστική

151-200

Οικονομικές Επιστήμες

151-200

 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τομείς Επιστημών

Θέση στην αξιολόγηση QR

Φαρμακευτική

151-200

Χημικών Μηχανικών

101-150

Πολιτικών Μηχανικών

51-100

 

Επιμέλεια πινάκων: Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...