Μηχανογραφικό 2016: Τελευταία ευκαιρία για ανάκληση προτιμήσεων

Μέχρι τις 13 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι

Έως και την Τετάρτη 13 Ιουλίου, όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο μπορούν να ζητήσουν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων. Δηλαδή, με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν μόνο να διαγραφεί κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους και όχι βέβαια να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ή να προσθέσουν νέες προτιμήσεις.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι η προθεσμία που έχει δοθεί έως και την Τετάρτη είναι οριστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία.

Μετά το πέρας της προθεσμίας, η εφαρμογή του υπουργείου θα «κλειδώσει» και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο θα έχουν, πλέον, πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την αναλυτική διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr.

Παρακαλούμε περιμένετε ...