Νέες πιστώσεις για αναπληρωτές λόγω υποχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ

Περίπου 14.000 προσλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στα δημόσια σχολεία και το πρόβλημα των κενών συνεχίζει να υφίσταται ενώ οι πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ, Δημοσίων Επενδύσεων και κρατικού προϋπολογισμού εξανεμίζονται.

Το Υπουργείο Παιδείας, διαπιστώνοντας το μέγεθος του προβλήματος αποφάσισε να καταθέσει τροπολογία στο σχέδιο νόμου για τα ΜΜΕ με την οποία δίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για προσλήψεις αναπληρωτών και ειδικού εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού κατά 36 εκ ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με 2.000 δεκάμηνες πιστώσεις.

Δεδομένου ότι ο χρόνος απασχόλησης των αναπληρωτών περιορίζεται – όσοι προσληφθούν το Νοέμβριο θα απασχοληθούν για διάστημα 7,5 – 8 μηνών -  οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να δώσουν περισσότερες από 2.000 προσλήψεις αφού υπολογίζονται σε ανθρωπομήνες.

Σημειώνουμε ότι στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης και στο κεφάλαιο της αναγκαιότητας τονίζεται ότι η ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν υφιστάμενα κενά στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τα κενά αυτά προέκυψαν γιατί ο αρχικός σχεδιασμός και το σχετικό με αριθ. 134023/Ε2/27-08-2015 αίτημα του υπουργείου Παιδείας, έγινε με την παραδοχή ότι για το σχολικό έτος 2015-16 θα είναι διαθέσιμες πιστώσεις για πρόσληψη εκπ/κων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Όμως, η μειωμένη σημαντικά χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ κυρίως στην Αττική, στην οποία βρίσκεται ο μισός περίπου μαθητικός πληθυσμός της χώρας, (για λόγους μετακίνησης της περιφέρειας Αττικής από την κατηγορία περιφερειών «σταδιακής εξόδου» στην κατηγορία « περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών»), οδήγησε στην αδυναμία κάλυψης μεγάλου αριθμού κενών, τα οποία είχαν καλυφθεί κατά το σχολικό έτος 2014-15 από το ΕΣΠΑ.

Με τις νέες πιστώσεις αναμένονται προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τα Ολοήμερα Σχολεία καθώς και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων καθώς και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Όπως έχουμε γράψει τα τελευταία χρόνια και ιδίως το διάστημα μετά την 28η Οκτωβρίου οι πολιτικές ηγεσίες αναζητούν επιπρόσθετες πιστώσεις. Στο παρελθόν είχε αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών Β/θμιας, πέρσι ήταν οι άδειες άνευ αποδοχών και φέτος είναι το ΠΔΕ που για ακόμη μια φορά σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ αποδεικνύεται σωτήριο για τη λειτουργία των σχολείων.

Προσθέτουμε ότι στο πλαίσιο των προσλήψεων, ο κ. Φίλης, ενημέρωσε τη Βουλή ότι έμφαση θα δοθεί στην ειδική αγωγή, στην κάλυψη των κενών στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα δημοτικά σχολεία με όλες τις ειδικότητες, καθώς επίσης και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους των Φιλόλογων - Μαθηματικών και Φυσικών.

 

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...