Οι προσλήψεις την πρωτοβάθμια με τη δύναμη των αριθμών

Βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου και πλέον υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τις πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ αλλά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ενημερώνουμε  τους εκπαιδευτικούς ότι τόσο οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού όσο και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων υπολογίζονται σε ανθρωπομήνες οπότε και δίνουν περισσότερες προσλήψεις από τον ονομαστικό τους αριθμό. Δεν ισχύει το ίδιο για το ΕΣΠΑ καθώς οι προσλήψεις υπολογίζονται σε άτομα.

Προκειμένου να έχουν οι εκπαιδευτικοί μια εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι το τρέχον σχολικό έτος παρουσιάζουμε τα φετινά αριθμητικά δεδομένα συγκριτικά με το περσινό σχολικό έτος.

Όσον αφορά τις πιστώσεις κρατικού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων διαπιστώνουμε ότι το τρέχον σχολικό έτος οι ανθρωπομήνες ξεπερνούν τους 35.000 ενώ το προηγούμενο σχολικό έτος οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω κρατικού και δημοσίων επενδύσεων έφθασαν στην Α/θμια τους 27100.  Ο μέσος όρος των ανθρωπομηνών απασχόλησης το 2014-15 στη Γενική Εκπαίδευση για την Αθμια ήταν 8,46 μήνες.

Το τρέχον σχολικός έτος οι προσλήψεις ξεκίνησαν πιο αργά οπότε ο μέσος όρος απασχόλησης ίσως μειωθεί. Αν διαμορφωθεί στο 8,2 οι 33.100 ανθρωπομήνες δίνουν 4036 προσλήψεις . Το προηγούμενο σχολικό έτος οι προσλήψεις μέσω κρατικού και δημοσίων ήταν 3.155. Κρατικός και Δημόσιες μπορούν να δώσουν περίπου 900 προσλήψεις περισσότερες από το προηγούμενο σχολικό έτος.

ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΗ

8704

19000

ΓΛΚ ΓΕΝΙΚΗ

17989

14100

ΠΔΕ Ε.Α

407,8

1930

ΣΥΝΟΛΟ

27100,8

35030

Ειδική Εκπαίδευση

Στην ειδική εκπαίδευση δεν είχαμε το 2014-15 προσλήψεις από τον κρατικό προϋπολογισμό είχαμε όμως μικρό αριθμό προσλήψεων από το ΠΔΕ. Οι ανθρωπομήνες ήταν 407,8 και ο μέσος όρος απασχόλησης ήταν 6,5 μήνες περίπου. Αν οι 1930 φετινοί ανθρωπομήνες διαιρεθούν με το 6,5 μπορούν να δώσουν 297 προσλήψεις έναντι των 66 του προηγούμενο σχολικού έτους.

ΕΣΠΑ

Το πρόβλημα φέτος με τις πιστώσεις δημιουργείται, όπως έχουμε αποκαλύψει από την κατανομή του ΕΣΠΑ με τα νέα δεδομένα που είχε ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια Αττικής να έχει ελάχιστες πιστώσεις. Μέρος των πιστώσεων του ΠΔΕ και ίσως του κρατικού προϋπολογισμού θα διατεθούν για προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και στις άλλες περιφέρειες όπου εντοπίζεται πρόβλημα.

Συγκρίνοντας τα περσινά με τα φετινά δεδομένα διαπιστώνουμε ότι θα υπάρξει μείωση στις προσλήψεις ΕΣΠΑ για Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία ενώ σημαντική είναι η μείωση για τις ειδικότητες στα ΕΑΕΠ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2014-15

2015-16

ΕΣΠΑ ΟΛ.ΔΗΜΟΤΙΚΑ

763

461

ΕΣΠΑ ΟΛ.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1078

823

ΕΣΠΑ ΖΕΠ

453

442

ΕΣΠΑ Ε.Α

3401

3275

ΕΣΠΑ ΕΑΕΠ

3143

2249

ΣΥΝΟΛΟ

8838

7250

Συμπέρασμα

Το έλλειμμα των 1600 προσλήψεων που παρατηρείται στο ΕΣΠΑ θα καλυφθεί έως έναν βαθμό από τις αυξημένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επειδή αυτές οι πιστώσεις υπολογίζονται σε ανθρωπομήνες μπορούν να δώσουν περισσότερες προσλήψεις. Δηλαδή οι 8000 περίπου ανθρωπομήνες μπορούν να δώσουν περίπου 900-1000 προσλήψεις, ανάλογα με το χρονικό διάστημα διάθεσης των εν λόγω πιστώσεων.

Αναγκαίες είναι και νέες πιστώσεις γιατί τα κενά φθάνουν τις 14.500, όπως αναφέρει και ο αιρετός στο ΚΥΣΠΕ κ. Μπράτης. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα οι προσλήψεις ίσως μπορούν να φθάσουν τις 11.500 - 11.60

 

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...