Πράσινο φως για την αξιοποίηση των πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων για αναπληρωτές

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που θα δώσει 4.000 δεκάμηνες προσλήψεις αναπληρωτών. Ήδη εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ενώ έχει καταρτιστεί και το τεχνικό δελτίο.

 

Το Υπουργείο Παιδείας έχει στη διάθεσή του σχεδόν το σύνολο των πιστώσεων. Οι οριστικοί πίνακες των αναπληρωτών αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως και πιο νωρίς από το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου που είχε αναφέρει πως η ανακοίνωση των οριστικών πινάκων θα γίνει στις 23/9 για την Αθμια και στις 24/9 για τη Β/θμια.

 

Επειδή υπάρχει καθυστέρηση στις προσλήψεις, λόγω εκλογών και ΦΕΚ, ενδεχομένως να ομαδοποιηθούν οι προσλήψεις των αναπληρωτών του ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα στα ΕΑΕΠ ο προγραμματισμός προέβλεπε 15 Σεπτεμβρίου περίπου 900 προσλήψεις και 1η Οκτωβρίου 670 προσλήψεις. Ενδεχομένως να ενοποιηθούν οι δυο φάσεις και να γίνουν 1.570 προσλήψεις. Το ίδιο ισχύει για τις προσλήψεις στα Ολοήμερα.

 

Στον τομέα των κενών το Υπουργείο θα έχει ξεκάθαρη εικόνα μέσα στην εβδομάδα. Για τη Β/θμια εκπαίδευση σημειώνουμε πως τα κενά επί των οποίων έγινε η Β φάση των  αποσπάσεων στηρίχθηκαν στο Myschool  το οποίο δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα των ελλείψεων που θα είναι περισσότερα από αυτά που καταγράφηκαν. 

 

Καλόγηρος Βασίλειος