Πότε θα αποσφραγιστούν οι κάλπες για τους διευθυντές σχολείων

Και νέες διευκρινίσεις απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία εκλογής των Διευθυντών και ενώ απομένει λιγότερο από ένα 24ωρο πριν την έναρξή της .

Αυτή τη φορά το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι κατά τη  διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει οριστεί για την 10η Ιουνίου 2015, η αποσφράγιση της κάλπης θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις εφορευτικές επιτροπές και ώρα 15:00. Σε περίπτωση που εφορευτική επιτροπή έχει σοβαρό λόγο να μην εφαρμόσει την ανωτέρω οδηγία πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή.

Παράλληλα γνωστοποιεί ότι  δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που δύνανται να συμπληρώσουν εντός του εργασιακού τους ωραρίου ( 08:00 έως 14:00 ) το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο του διευθυντή στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Εκτός των παραπάνω διευκρινίζεται ότι Διευθυντής Εκπαίδευσης ο οποίος επιλέγεται διευθυντής σχολείου, αναλαμβάνει υπηρεσία ως διευθυντής σχολείου, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης και για αυτό το χρονικό διάστημα αναπληρώνεται στα καθήκοντα του διευθυντή σχολείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης αναφέρεται ότι συμπληρώνεται το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

17/6/2015 και 18/6/2015 Σε συνεδρίαση του συλλόγου Ε.Κ., ο σύλλογος αποφασίζει να εισηγηθεί στο Διευθυντή, τους τομείς που θα συσταθούν με βάση την κανονιστική του Ε.Κ. με τα εργαστήρια κατεύθυνσης. Ο Διευθυντής του Ε.Κ. αποφασίζει και αποστέλλει σχετική εισήγηση για έγκριση από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Μέχρι 25/6/2015 Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για την έγκριση των τομέων. Κατά τα λοιπά ισχύει το χρονοδιάγραμμα ως έχει.

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...