Ρύθμιση για την προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή

Δεν θα προσμετράται στους πίνακες Γενικής Αγωγής η προϋπηρεσία δασκάλων και νηπιαγωγών που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και σεμιναρίων στην Ειδική Αγωγή και εργάζονται ως αναπληρωτές  στην Ειδική Εκπαίδευση σύμφωνα με ρύθμιση που όπως ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Παιδείας θα περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο. 

Σημειώνουμε ότι  στον πίνακα αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής συμπεριλαμβάνονται  257 νηπιαγωγοί κάτοχοι μεταπτυχιακού και 352 κάτοχοι σεμιναρίων.  Στους ΠΕ70.50 κάτοχοι μεταπτυχιακού είναι 205 δάσκαλοι και σεμιναρίων 17.

Η παραπάνω ρύθμιση συνδέεται όπως φαίνεται με το άνοιγμα των πινάκων. Πιθανόν η  προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από το σχολικό έτος 2010-11 και έπειτα, εφόσον προσφέρθηκε σε δομές της Ειδικής Αγωγής, να προσμετρηθεί για τις ειδικότητες ΠΕ60.50, ΠΕ70.50 στον πίνακα της Ειδικής και όχι σε αυτόν της Γενικής Εκπαίδευσης.

Αν βέβαια κάποιος έχει κληθεί να εργαστεί στις δομές της Ειδικής Αγωγής από τον πίνακα της Γενικής Εκπαίδευσης θα προσμετρηθεί η προϋπηρεσία του στον οικείο πίνακα.

Επίσης πληροφορούμαστε ότι αναμένεται να υπάρξει μέριμνα για εκπαιδευτικούς με προβλήματα υγείας όπως μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω αφορούν τον πίνακα αναπληρωτών και όχι τον πίνακα διορισμών όπου εκεί τα μόρια προϋπηρεσίας θα προσμετρούνται κανονικά και θα αθροίζονται σε αυτά της Γενικής Εκπαίδευσης.

 

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...