Διάλογος για την φύλαξη των ΑΕΙ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.4009/2011 στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και την διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ, εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.

Στις προαναφερόμενες διατάξεις δεν προβλέπονται ενέργειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόληψη και δίωξη αξιόποινων πράξεων εντός των χώρων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την κατ’ επέκτασιν ακώλυτη άσκηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η διαφύλαξη της οποίας αποτελεί καθήκον πρωτίστως των ιδίων των ιδρυμάτων στο πλαίσιο και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησής τους, αλλά και των εισαγγελικών και των διωκτικών αρχών σύμφωνα με την κοινή νομοθεσία.

Τα παραπάνω αναφέρει ο υπουργός Παιδείας σε έγγραφό του που αποτελεί απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή Αθανάσιου Δαβάκη με θέμα «Βανδαλισμοί στο ιστορικό κτήριο του Πολυτεχνείου επί της οδού Στουρνάρα» προσθέτοντας ότι συνεπώς δεν υφίσταται πλέον κώλυμα για την συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων της κοινής νομοθεσίας για την προστασία όχι μόνο των χώρων των ΑΕΙ αλλά και των φοιτητών και του προσωπικού που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων αυτών.

Ο υπουργός Παιδείας αναφέρει ότι στις διατάξεις του ίδιου ως άνω νόμου, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ προβλέπεται ότι η ευθύνη της διεύθυνσης αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων καθώς και η διαδικασία λήψης μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας τους ανήκει στον οικείο πρύτανη.

Αναφορικά με την αποκατάσταση της όψης του ιστορικού κτηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Στουρνάρη, όπως προκύπτει από το ίδιο έγγραφο, οι σχετικές εργασίες οργανώθηκαν και ξεκίνησαν μετά από συνεννόηση με το ΥΠΟΠΑΙΘ ως προς τον τρόπο αποκατάστασης και με τον Δήμο Αθηναίων ως προς τον συντονισμό των εργασιών. Σύμφωνα με έγγραφο της Πρυτανείας «Σημειώνεται ότι υπήρξε ενδιαφέρον από χορηγούς να συνεισφέρουν στο κόστος αποκατάστασης και στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε ειδικό πρόγραμμα μέσω του ειδικού λογαριασμού του ΕΜΠ στο οποίο κατατίθενται οι χορηγίες για τις εργασίες της αποκατάστασης. Οι χορηγίες αυτές εκτιμάται ότι θα καλύψουν το σύνολο της εκταμίευσης αποκατάστασης».

Σχετικά με το ζήτημα της φύλαξης του ΕΜΠ, όπως και όλων των ΑΕΙ, ο υπουργός Παιδείας ενημερώνει ότι  αυτό αποτελεί αντικείμενο διαλόγου του ΥΠΟΠΑΙΘ με την Πανεπιστημιακή κοινότητα.

 
Παρακαλούμε περιμένετε ...