Εκπαιδευτικοί με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα υγείας και ωράριο

Ακόμα και σε εκπαιδευτικούς με Ειδικές Ανάγκες, με αναπηρία ή με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας επιβλήθηκε η αύξηση ωραρίου κατά 2 ώρες με το νόμο 4152/2013 όπως αναφέρουν βουλευτές του ΚΚΕ σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Παιδείας με την οποία ζητούν να μάθουν τα μέτρα που θα πάρει για την ανακούφιση των εκπαιδευτικών με Ειδικές Ανάγκες, με αναπηρία ή με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Είναι πασιφανές ότι ο εκπαιδευτικός δεν εργάζεται στο σχολείο και στην τάξη μόνο κατά τη διάρκεια του διδακτικού του ωραρίου, τονίζουν οι βουλευτές, αναφέροντας ότι υπάρχει πληθώρα εξωδιδακτικών εργασιών στο σχολείο (γραμματειακή υποστήριξη κ.α.), που πραγματοποιούνται χωρίς καμιά υποστήριξη από μόνιμο διοικητικό προσωπικό.

Ταυτόχρονα η εργασία του εκπαιδευτικού συνεχίζεται και μετά το τέλος του εργασιακού του ωραρίου, αφού χρειάζεται να προετοιμάσει παιδαγωγικές παρεμβάσεις για την επόμενη μέρα, να σχεδιάσει και να προγραμματίσει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη διδακτέα ύλη, να οργανώσει το μάθημά του με τέτοιο τρόπο με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του, να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο επιστημονικό του αντικείμενο.

Ο βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η αύξηση συνεπώς του ωραρίου έχει σαν αποτέλεσμα τη χειροτέρευση των όρων μάθησης και διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί με Ειδικές Ανάγκες και προβλήματα υγείας από την κατάσταση αυτή έχουν υποστεί ανάμεσα στα άλλα, και την περεταίρω επιβάρυνση της ήδη ταλαιπωρημένης υγείας τους.

Οι βουλευτές μεταξύ των άλλων ζητούν να μάθουν τα μέτρα που θα πάρει ο υπουργός για να επανέλθει το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών στο προηγούμενο καθεστώς.

Παρακαλούμε περιμένετε ...