Χωρίς γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών

Δε θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών ενώ οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μια σειρά κριτηρίων όπως είναι η επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ, η προϋπηρεσία, τα κοινωνικά κριτήρια (πχ πολυτεκνία, τριτεκνία, αναπηρία κ.α.), τα ακαδημαϊκά προσόντα.

Όπως έχει γράψει το news.gr οι πιο πάνω πληροφορίες βγήκαν από τη συνάντηση που είχε η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας με την ΟΛΜΕ. Ωστόσο τα όσα ειπώθηκαν δεν φαίνεται να αποτελούν κάτι το νέο αφού όπως αποδεικνύεται από δελτίο τύπου του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών από τις 8 Δεκεμβρίου του 2014 είχε ειπωθεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι τάσσονται υπέρ της πραγματοποίησης προσλήψεων χωρίς νέο διαγωνισμό ενώ στα κριτήρια που τέθηκαν συμπεριλαμβάνονταν η  επιτυχία σε προηγούμενους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, η προϋπηρεσία, καθώς επίσης και τα ακαδημαϊκά προσόντα.

Όπως έχουμε αποκαλύψει αυτοί που θα προηγούνται στους διορισμούς θα είναι οι διοριστέοι του γραπτού διαγωνισμού των εκπαιδευτικών του 2008 που αν και διοριστέοι εδώ και χρόνια βρίσκονται στο θάλαμο αναμονής. Ακολούθως οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν από το νέο πίνακα που θα δημιουργηθεί με τα πιο πάνω κριτήρια των οποίων δεν έχει καθοριστεί η βαρύτητα στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κάθε εκπαιδευτικού.

Το ΑΣΕΠ αναμένεται να έχει ρόλο στον πίνακα που θα καταρτιστεί και πιθανόν να είναι αυτό που ελέγχει την όλη διαδικασία γεγονός που αποτυπώνεται και από δελτίο τύπου των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων στο οποίο αναφέρεται ότι στη διαδικασία των προσλήψεων οι σκέψεις που παρουσίασε το υπουργείο είναι ένα νέο σύστημα διορισμών μέσω ΑΣΕΠ με συνυπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας, τυπικών προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων, χωρίς διαγωνισμό.

Άλλωστε στο άρθρο 103 του Συντάγματος αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

Κριτική για την κατάργηση του διαγωνισμού ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών άσκησε η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών που σε δελτίο τύπου της ανέφερε ότι "η πολιτική ηγεσία μίλησε με απαξιωτικά λόγια για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ανακοίνωσαν την κατάργησή του. Χωρίς βεβαίως να λάβει υπόψη της ότι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν διορισθεί με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μετά το 1998 με κύριο κριτήριο τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ".

Όσον αφορά την προϋπηρεσία των ετών 2010-2015 που δεν αποτυπώνεται στους πίνακες αναπληρωτών λόγω του νόμου 3848/2010, με τον οποίο πάγωσε η τροφοδότηση των πινάκων με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας, αυτό θα παύσει να ισχύει καθώς αναμένεται να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία των ετών αυτών.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία χαρακτηρίστηκαν αντιστυνταγματικές οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου 3848/2010 στο μέρος που αφορούσαν το διορισμό εκπαιδευτικών με 24μήνο, 30μηνο και 40% (προϋπηρεσία). Το ΣτΕ, όπως αποκάλυψε το news.gr, έκρινε αντισυνταγματικό τον αναλογικό διορισμό των εκπαιδευτικών προκαλώντας πονοκέφαλο στο Υπουργείο Παιδείας.

Μάλιστα σε μια από τις σκέψεις του  στην απόφαση 527/2015 αναφέρεται και στην προϋπηρεσία:

"Ναι μεν ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από πίνακες αναπληρωτών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 αποτελεί επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (κατάταξη σε πίνακα αναπληρωτών με βάση την πραγματική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού), όπως δε έχει κριθεί (Σ.τ.Ε. 3593 - 3595/2008), η προϋπηρεσία και η εμπειρία συνιστούν τέτοια κριτήρια η απόκτηση όμως της προϋπηρεσίας αυτής ανάγεται σε προσλήψεις αναπληρωτών ή ωρομισθίων, οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής και, ενόψει και των σχετικών διάσπαρτων στη νομοθεσία διατάξεων (όπως αυτές που αφορούν τις μνημονευθείσες στις δέκατη και ενδέκατη σκέψεις περιπτώσεις των άρθρων 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και 41 παρ. 4 του ν. 3762/2009), δεν προκύπτει ότι έχουν γίνει με αξιοκρατικές εγγυήσεις.

Η προϋπηρεσία, πάντως, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού επιτρεπτώς, κατ' αρχήν (πρβλ. ανωτ. Σ.τ.Ε. 3593 - 3595/2008), λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να προσαυξηθεί η βαθμολογία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για το διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών (άρθρο 1 παρ. 7 ν. 2834/2000 και ήδη άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3848/2010"

Η απόφαση είναι γνωστή στο υπουργείο Παιδείας το οποίο και τη μελετά ενώ γνωρίζουμε ότι πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ που ετοιμάζονται για προσφυγές ζητώντας το διορισμό τους. Δε γνωρίζουμε κατά πόσο η πιο πάνω απόφαση θα παίξει το ρόλο της στη διαμόρφωση της βαρύτητας των κριτηρίων διορισμού.

Ίσως το υπουργείο Παιδείας να επιθυμεί άμεσα αλλαγές στο σύστημα των διορισμών των εκπαιδευτικών λόγω και της απόφασης αυτής.

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...