Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα μεταπτυχιακά των αναπληρωτών

Πιθανόν να μην ισχύσουν τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής.

Θυμίζουμε ότι με άρθρο του το news.gr είχε ενημερώσει ότι τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά παύουν να αναγνωρίζονται για τους αναπληρωτές εκτός εάν αποτελούν κύριο προσόν πρόσληψης. 

Οι μόνοι που φαινόταν ότι δεν θίγονταν από την πιο πάνω ρύθμιση ήταν οι αναπληρωτές ειδικής αγωγής όπου γι αυτούς το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό αποτελούσε βασικό προσόν. Ωστόσο σημειώθηκαν αλλαγές  ως προς τη διαδικασία πρόσληψης και πλέον τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά μοριοδοτούνται και δεν προτάσσουν τους κατόχους τους στους πίνακες των αναπληρωτών.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής των Εκπαιδευτικών Δράσεων με επιστολή της κάνει γνωστό ότι πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει στη μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή των αναπληρωτών χωρίς όμως από τα νέα κριτήρια ένταξης  να προκύπτει ότι το μεταπτυχιακό και διδακτορικό αποτελούν το κύριο και μόνο απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη και ότι εξ αυτού αποκλειστικά του προσόντος προσελήφθησαν οι εκπαιδευτικοί.

Το υπουργείο Παιδείας θα υποβάλλει γραπτό ερώτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να δοθεί μια σαφής και οριστική απάντηση. Μέχρι τότε δεν θα πρέπει να υπολογίζεται στη μισθοδοσία των αναπληρωτών το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό που κατέχουν.

Καλόγηρος Βασίλειος