Τι απαντάει ο Κουκοδήμος στους νηπιαγωγούς

«Η αναφορά μου στις δραστηριότητες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης  σαφώς και δεν αφορούσε τους συναδέλφους νηπιαγωγούς, των οποίων το έργο τιμώ και δεν υποτιμώ. Ο σχολιασμός , που παρακολούθησα , στον ηλεκτρονικό τύπο ήταν εξ ολοκλήρου αποσπασματικός και επιδίωξε να προκαλέσει τεχνητή ένταση στους κόλπους της διδασκαλικής κοινότητας».

Τα παραπάνω αναφέρει σε γραπτή του ανακοίνωση ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Κουκοδήμο δίνοντας απάντηση στα κακόβουλα όπως τα χαρακτήρισε δημοσιεύματα που απομόνωσαν μια συγκεκριμένη φράση του προκειμένου να προκληθεί όπως προειπώθηκε ένταση.  

«Τα παιδιά, ούτως ή άλλως, δε μαθαίνουν κάτι. Βρίσκονται μέσα σε μια αίθουσα, παίζουν παιχνίδια, ζωγραφίζουν, κ.λπ.» η οποία και απομονώθηκε από το πλαίσιο στο οποίο παρουσιαζόταν προκάλεσε την αγανάκτηση των νηπιαγωγών που με ανακοινώσεις τους κατακεραύνωσαν τον κ. Κουκοδήμο. 

Ο Υφυπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι «εστίασα στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν κάτι σε σχέση με τα εξειδικευμένα αντικείμενα φυσικής αγωγής που χρησιμοποιεί ένας αθλητής και με τα οποία ο καθηγητής φυσικής αγωγής θα τα φέρει σε επαφή. Η συνεργασία νηπιαγωγού και καθηγητή φυσικής αγωγής συμβάλλει στην ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού και αυτό είναι το ζητούμενο».   

Ο κ. Κουκοδήμος τονίζει ότι «ως γυμναστής και   επί μακρόν πρωταθλητής του στίβου δεν μπορώ παρά να αναγνωρίζω την αξία και τη σπουδαιότητα των έξι πρώτων χρόνων ζωής των παιδιών, τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο».

 

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...