Δημοτικά: 2 στους 3 δασκάλους πήραν μετάθεση στην Ειδική Αγωγή

Οι ειδικότητες δασκάλων και νηπιαγωγών προσφέρουν μετάθεση σε σχολεία της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ), την οποία εξασφάλισαν 102 εκπαιδευτικοί, σε σχολικά συγκροτήματα της περιοχής προτίμησής τους ή σε ΕΕΕΕΚ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ή σε ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών).

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ικανοποίησης ήταν αρκετά υψηλό και έφθασε στο 68,9% καθώς 102 εκπαιδευτικοί σε σύνολο 148 εξασφάλισαν μετάθεση.

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που έλαβαν μετάθεση ήταν δάσκαλοι, καθώς ο αριθμός τους ανέρχονταν σε 77. Επίσης έλαβαν μετάθεση 24 νηπιαγωγοί και ένας εκπαιδευτικός της ειδικότητας της φυσικής αγωγής.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής μετάθεσης τους ή στο ΚΕΔΔΥ μετάθεσής τους, από 17/7/2014 μέχρι και 22/7/2014.

Το υπουργείο Παιδείας κάνει γνωστό ότι οι μετατιθέμενοι από τα ΚΕΔΔΥ σε σχολικές μονάδες ή από ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΔΔΥ, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την λήξη του σχολικού έτους και, αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους. Επίσης οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Τα ονόματα των 102 εκπαιδευτικών

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...