Α’ Λυκείου: Σχολεία/μαθήματα που δεν αφορά η Τράπεζα Θεμάτων

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι εξετάσεις της Α' Λυκείου, το Υπουργείο Παιδείας σε τροπολογία που κατέθεσε ρυθμί​ζει κάποια θέματα των εξετάσεων αυτών. Συγκεκριμένα, όπως έχει γράψει το news.gr διευκρινίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ότι η Τράπεζα Θεμάτων δε θα ισχύει για όλα τα μαθήματα.

Ειδικότερα, τα μαθήματα όπου όλα τα θέματα θα τεθούν από τους οικείους διδάσκοντες είναι τα ακόλουθα:

1. Εφαρμογές Πληροφορικής

2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

3. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

4. Καλλιτεχνική Παιδεία

5. Όλα τα μουσικά μαθήματα των Μουσικών Σχολείων

6. Όλα τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών Σχολείων

Επίσης η Τράπεζα Θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν θα εφαρμοστεί για τους μαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής καθώς και για τους μαθητές που φοιτούν σε λύκεια Μειονοτικών Σχολείων και Ιεροδιδασκαλείων και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού.

Η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων δύναται να επεκτείνεται και στα πιο πάνω σχολεία με σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας, έπειτα από εισήγηση του ΙΕΠ και γνώμη του Συντονιστή Μειονοτικών σχολείων και Ιεροδιδασκαλείων ή του αρμόδιου Συντονιστή σχολείων του εξωτερικού. Θέματα εφαρμογής της «Τράπεζας Θεμάτων στα ΓΕΛ καθώς και στα ΕΠΑΛ μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ.

Επίσης η Τράπεζα Θεμάτων δε θα εφαρμοστεί στους μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων. 

Διαβάστε: Πώς προάγεται ο μαθητής από την Α' στη Β' Λυκείου


Ρύθμιση για την προαγωγή των μαθητών ΕΠΑΛ


Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει και μια ρύθμιση για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) σε όλα τα μαθήματα. Όταν ο μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή αλλά έχει μέχρι σε δυο μαθήματα κάτω του δέκα παραπέμπεται σε επανεξέταση τον Σεπτέμβριο, οπότε και προάγεται εφόσον σε όλα τα μαθήματα έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10. Μαθητής που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις επαναλαμβάνει την τάξη.


Δείτε ακόμη: Η τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα


Τροποποίηση των ΠΔ για την αξιολόγηση των μαθητών το 2013-14 και 2014-15;

Σε τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας άξιο προσοχής είναι το σημείο αυτό που αναφέρει: "Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2013-14 για την Α' τάξη Ημερήσιου και Α' και Β' τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για το σχολικό έτος 2014-15 για την Β' τάξη του Ημερήσιου και την Γ' τάξη του Εσπερινού Λυκείου  ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών μπορεί να καθορίζεται με τροποποίηση των υπαρχόντων προεδρικών διαταγμάτων".

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...