Τι θα γίνει με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής

Αλλαγές στην εγκύκλιο των μεταθέσεων στο μέρος που αφορά την ειδική αγωγή θα ανακοινωθούν την Τρίτη 22 Απριλίου σύμφωνα με mail που απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Πέμπτη 17-4-2014, 14:00) η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος που δημοσίευσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σας ενημερώνουμε πως από την Τρίτη 22/4/2014 θα ακολουθήσει νέα κοινοποίηση στο ορθό ή διευκρίνιση στις εγκυκλίους των μεταθέσεων στο μέρος που αφορά στην Ειδική Αγωγή για τα παρακάτω σημεία:

Στην παράγραφο 1 (η), η πρόταση : "δικαίωμα μετάθεσης έχουν μόνο οι ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ11" που εκ λάθους έχει αναγραφεί, θα αντικατασταθεί από όσα ορίζει το άρθρο 12, παρ. 3 του Ν. 3699/2008.

Προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι δικαίωμα τοποθέτησεις στα ΚΕΔΔΥ έχουν και άλλες ειδικότητες. Πιο αναλυτικά:

Σε όλα τα ΚΕΔΔΥ τοποθετείται και υπηρετεί το εξής Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), ΕΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ):

ΠΕ60 ή ΠΕ61 – Νηπιαγωγών

ΠΕ70 ή ΠΕ71 – Δασκάλων

ΠΕ02 – Φιλολόγων

ΠΕ03 – Μαθηματικών

ΠΕ11.01 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ

ΠΕ26 ή ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών

ΠΕ29 – Εργοθεραπευτών

ΠΕ24 – Παιδοψυχιάτρων ή ΠΕ35 – Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία

ΠΕ23 – Ψυχολόγων

ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών

ΔΕ – Διοικητικών

Επίσης τοποθετείται κατά περίπτωση ΕΕΠ των ακόλουθων κλάδων:

ΠΕ22 – Επαγγελματικών Συμβούλων

ΠΕ28 – Φυσικοθεραπευτών

ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών

ΠΕ31– Εξειδικευμένο είτε στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των τυφλών είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών είτε στη γραφή Braille των τυφλών.

ΠΕ36 − Μουσικοθεραπευτών

Άλλη μια διόρθωση αφορά στην παράγραφο 3 όπου, η πρόταση : "οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2014 ένα (1) έτος υπηρεσίας" επαναδιατυπώνεται για αποφυγή παρερμηνειών ως : "οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπηρετήσει την οργανική τους τουλάχιστον για ένα (1) έτος".

Τέλος στην παράγραφο 5, η πρόταση : "δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μετάθεσης σε Τμήματα Ένταξης επειδή δεν έχουν συσταθεί θέσεις σε αυτά" αποσύρεται.

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...