Γαλλικά ή Γερμανικά στο Δημοτικό; Γνώση εναντίον marketing!

"Σε καμπάνια προώθησης" της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας έχει μετατραπεί η ενημέρωση των μαθητών της Δ τάξης των δημοτικών σχολείων για την επιλογή μιας εκ των πιο πάνω γλωσσών.

Αυτά αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΓΕ) σε επιστολή της προς τον προϊστάμενο της διεύθυνσης σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα επισημαίνεται ότι "σε αρκετές περιπτώσεις θύμιζε πρακτικές marketing εμπορικών επιχειρήσεων, χάνοντας τον παιδαγωγικό σκοπό της και διαταράσσοντας το σχολικό κλίμα".

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η ενημέρωση θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της.

"Υπάρχει άλλωστε μεγάλη αναντιστοιχία στον αριθμό των εκπαιδευτικών των δύο Ξένων Γλωσσών, γεγονός που καταλύει την ισότιμη και ισόνομη μεταχείριση. Φρονούμε πως δεν πρέπει να διαταραχθεί με κανένα τρόπο η διαδικασία ενσωμάτωσης όλων αυτών των συναδέλφων μας στο νέο τους εργασιακό και παιδαγωγικό περιβάλλον". 

Για τους παραπάνω λόγους η ΠΕΚΑΓΕ ζητά να μη συμπεριληφθεί στη φετινή Υπουργική Απόφαση η ρύθμιση περί "διαδικασίας ενημέρωσης των μαθητών της Δ' τάξης σχετικά με την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας", όπως προβλεπόταν στις Υπουργικές Αποφάσεις των δύο προηγούμενων ετών.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας δεν αμφισβητεί  την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων τους για τη σημασία και τη χρησιμότητα της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας.

Ωστόσο, θεωρεί ότι "πρέπει να αποφευχθεί η οποιαδήποτε εμπλοκή των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας στη διαδικασία, όπως επίσης η διανομή διαφημιστικού υλικού καθώς και οποιαδήποτε μορφή εκδήλωσης για το σκοπό αυτό. Η αποστολή μιας ενημερωτικής επιστολής από τους κατά τόπους Σχολικούς Συμβούλους Γερμανικής και Γαλλικής, εκτιμούμε πως αρκεί για να καλύψει την ανάγκη αυτή. Για την αποφυγή οποιασδήποτε διατάραξης του ομαλού σχολικού κλίματος προτείνουμε να δοθεί γραπτή οδηγία στους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων σχετικά με την ταυτόχρονη διανομή και των δύο ενημερωτικών επιστολών".

Οι καθηγητές της γερμανικής γλώσσας ζητούν να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Κεδίκογλου για τα προβλήματα που δημιουργεί η ρύθμιση για τη διαδικασία ενημέρωσης των μαθητών ενώ παράλληλα ζητούν να κοινοποιηθούν οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας κατά τη τελευταία διετία εφαρμογής της ρύθμισης αυτής.

Καλόγηρος Βασίλειος