Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα Πειραματικά Σχολεία

Όμιλοι αστρονομίας, δημιουργικής γραφής, επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, κατασκευής μαριονέτας καθώς και άλλοι πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου όπως και μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι μερικές από τις παροχές των  πρότυπων πειραματικών σχολείων (33 εξ αυτών είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια) που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών.

Πρόκειται για εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί ως προς τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών και την επιστημονική τους  παρουσία, τη συμμετοχή των σχολείων σε καινοτόμες δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, την υλικοτεχνική υποδομή και την εμπειρία στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 76 σχολεία είχαν καταθέσει σχετικό φάκελο προς αξιολόγηση και τελικά το χρίσμα των πρότυπων  πειραματικών σχολείων το έλαβαν 45 σχολεία.

Όπως αναφέρθηκε πολλοί είναι οι γονείς που ενδιαφέρονται για τη φοίτηση των παιδιών τους στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι περίπου το 30% των μαθητών που υπέβαλλαν αίτηση κατάφεραν να «κερδίσουν» μία από τις 2.716 θέσεις εισακτέων. Τη φετινή χρονιά αναμένεται οι αιτήσεις να ξεπεράσουν τις 10.000 με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι αυξημένος ειδικά για τις θέσεις των γυμνασίων και των λυκείων, όπου η εισαγωγή πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων.

Φροντιστήρια για την εισαγωγή στα πρότυπα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι δεκάδες είναι τα φροντιστήρια που παρέχουν προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις τόσο των γυμνασίων όσο και των λυκείων. Οι μαθητές της Στ τάξης συνήθως  προετοιμάζονται σε:

1. Κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας

2. Μαθηματικά

3. Φυσικά

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Α΄ Λυκείου των Πρότυπων Πειραματικών Λυκείων προετοιμάζονται στα εξής πεδία:

1. Κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας

2. Μαθηματικά

Παράλληλα πολλά φροντιστήρια στα πλαίσια της καλύτερης προετοιμασίας πραγματοποιούν και εξετάσεις προσομοίωσης.

Οδηγίες για τους γονείς

Με βάση την εγκύκλιο για την εισαγωγή των μαθητών στα πειραματικά σχολεία το news.gr παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για γονείς και μαθητές

Α. Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία:

1ο βήμα:

1 έως και 31 Μαρτίου του 2014 οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Στην αίτηση θα δηλώνουν το Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν.

2ο βήμα:

Οι καταστάσεις των υποψηφίων  μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Επίσης οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που κατατάσσονται σε ειδικές κατηγορίες υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο της επιλογής τους, από 2 έως 12 Μαΐου 2014.

3ο βήμα:

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων, μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους

Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η ειδική κλήρωση ,με την οποία θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι: α) δίδυμοι ή τρίδυμοι ή υιοθετημένοι αδελφοί μαθητών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί μαθητών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο.

Β. Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά

1ο βήμα:

1 έως και 31 Μαρτίου του 2014 οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Στην αίτηση θα δηλώνουν το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό που επιθυμούν.

2ο βήμα:

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων, μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους

Αρχικά θα διεξαχθεί η γενική κλήρωση, σύμφωνα με την οποία θα επιλεγούν το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων και στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η ειδική κλήρωση ,με την οποία θα επιλεγεί το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων από μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι είναι α) δίδυμοι ή τρίδυμοι αδελφοί ή υιοθετημένοι αδελφοί μαθητών που κληρώθηκαν, οι οποίοι έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, β) αδελφοί μαθητών που ήδη φοιτούν στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο νηπιαγωγείο και γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο. Αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι ή τρίδυμοι αδελφοί ή υιοθετημένοι αδελφοί, εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στην γενική κλήρωση. Οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί με την προηγούμενη κατηγορία καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας β. Αν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από μαθητές και μαθήτριες της κατηγορίας γ.

Τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις

Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων για κάθε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Σχολείο) που δημιουργούνται με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους καλύπτονται με κλήρωση ,εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου το αργότερο μέχρι τέλους Ιουνίου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου το αργότερο, με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Γ. Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

1ο βήμα

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ από 1 έως 31 Μαρτίου 2014. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

 

2ο βήμα

Κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, υποχρεούνται να παραλάβουν από την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου το δελτίο συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής. Κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο, οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να φέρουν μαζί τους:

  • την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο
  • βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από Δήμο ή Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο
  • μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) του/της μαθητή/τριας

3ο βήμα

Την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις  σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια. Ο αριθμός των εισακτέων θα ανακοινωθεί έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2014.  Οι μαθητές εξετάζονται στην κατανόηση κειμένων ελληνικής γλώσσας ,στα μαθηματικά, στα φυσικά.

Δ. Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια

1ο βήμα

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ από 1 έως 31 Μαρτίου 2014. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

 

2ο βήμα

Κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που υπέβαλαν αίτηση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο, υποχρεούνται να παραλάβουν από την επιτροπή εξετάσεων του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου το δελτίο συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στη δοκιμασία (τεστ) εισαγωγής. Κατά την επίσκεψή τους στο σχολείο, οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να φέρουν μαζί τους:

  • την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο
  • βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή/τριας από Δήμο ή Κ.Ε.Π. ή διαβατήριο
  • μία φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) του/της μαθητή/τριας

3ο βήμα

Την Παρασκευή  20 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις  σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια. Ο αριθμός των εισακτέων θα ανακοινωθεί έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2014.  Οι μαθητές εξετάζονται στην κατανόηση κειμένων ελληνικής γλώσσας καθώς και στα μαθηματικά

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 2 έως 12 Μαΐου 2014.

Τι γίνεται σε περίπτωση κενών θέσεων

Οι τυχόν κενές θέσεις στη Β’ και τη Γ’ τάξη των Προτύπων Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων καλύπτονται με την διαδικασία δοκιμασίας (τεστ) το μήνα Σεπτέμβριο, την ευθύνη της οποίας έχει το ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική εγκύκλιο

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...