11 – 14 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την ενισχυτική διδασκαλία

Από τις 11 έως 14 Φεβρουαρίου θα κληθούν άνεργοι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να εργαστούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στο πρόγραμμα θα προσληφθούν φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι και καθηγητές αγγλικών.  Να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου ενώ στις 19 θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ακολούθως παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιοι

Οι προσλήψεις μειωμένου ωραρίου θα αφορούν αποκλειστικά τις ειδικότητες των φιλολόγων και των μαθηματικών ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες θα εργαστούν ως ωρομίσθιοι έχοντας εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 8 ώρες. Όσον αφορά τους φιλολόγους αυτοί θα έχουν 13 ώρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, ενώ οι μαθηματικοί θα έχουν 12 ώρες. Σε περιπτώσεις όπου δε μπορεί να υπάρξει ισόποση κατανομή των ωρών θα προσληφθούν φιλόλογοι και μαθηματικοί ως ωρομίσθιοι.

Β' Aνάθεση

Σε όσες Δ.Δ.Ε. δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας, από τις αναφερόμενες στην Υ.Α. της Ε.Δ., τότε ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις, αρκεί οι ώρες να μην υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο του εκάστοτε κλάδου ή ειδικότητας (φιλόλογοι 13 ώρες, μαθηματικοί 12 ώρες, φυσικοί 8 ώρες, χημικοί 8 ώρες, βιολόγοι 8 ώρες και καθηγητές αγγλικής γλώσσας 8 ώρες), με σκοπό τη λειτουργία των δηλωθέντων τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Τρίτεκνοι και τοποθέτηση στα σχολεία

Σε αντίθεση με τους αναπληρωτές του κανονικού προγράμματος οι τρίτεκνοι δεν θα έχουν το 20% των θέσεων. Όσον αφορά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν στα σχολεία δεν θα ισχύουν τα κοινωνικά κριτήρια αλλά αποκλειστικά και μόνο η θέση στον πίνακα που θα συνταχθεί. Για παράδειγμα αν στην Α Θεσσαλονίκης προσληφθούν 25 φιλόλογοι θα προηγηθεί στην επιλογή του σχολείου ο πρώτος στον πίνακα και ακολούθως οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Αν κάποιος είναι 24 και έχει τρία παιδιά θα δηλώσει ως 24ος

Δυο διευθύνσεις εκπαίδευσης

Με εξαίρεση την Αττική όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τα ΣΚΕΔ και των 7 διευθύνσεων εκπαίδευσης στις άλλες περιφέρειες δίνεται το δικαίωμα να δηλώσει κανείς δυο διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που κάποιος επιλεχθεί καις τις δυο διευθύνσεις θα επιλέξει σε ποια από τις δυο επιθυμία να εργαστεί.

Πίνακες

Στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα υπάρχουν ανά διεύθυνση εκπαίδευσης αναλυτικά οι θέσεις των εκπαιδευτικών που θα απαιτηθούν στην κάθε ειδικότητα καθώς και οι ώρες που προσφέρονται. Για παράδειγμα θα αναφέρεται εξ αρχής ότι θα δίνονται 10 θέσεις μαθηματικών μειωμένου ωραίου και 2 ωρομισθίων.

Επίσης πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί και από οδηγό που είχε δημοσιεύσει το news.gr

Η πρόσκληση

Αίτηση

 

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...