Αύξηση στον αριθμό αναπληρωτών καθηγητών μέσω ΕΣΠΑ

Δόθηκε τελικά μεγαλύτερος προϋπολογισμός σε σχέση με τα έτη 2012 και 2013

Αυξημένος είναι ο προϋπολογισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ,που εκπονεί μια σειρά από προγράμματα που προσφέρουν εργασία σε χιλιάδες αναπληρωτές, για το 2014 συγκριτικά με τα έτη 2012 και 2013, σε αντίθεση με τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού , που όπως πρώτο εχει γράψει το news.gr, είναι αισθητά μειωμένες για τις προσλήψεις αναπληρωτών.

 

Συγκεκριμένα, για το 2014, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 249.200.000 ευρώ, ενώ στην αντίστοιχη εισηγητική έκθεση των δυο προηγούμενων ετών ο προϋπολογισμός για το 2013 ανέρχονταν στα 148.695.000 ευρώ ενώ το 2012 στα 90.435.000 ευρώ.

Η αύξηση του προϋπολογισμού και ειδικά του ποσού των δημοσίων επενδύσεων που από τα 70.900.000 ευρώ του 2012 εκτινάσσεται στα 190.000.000 ευρώ  είναι μια θετική εξέλιξη για τις προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ αφού ο κρατικός προϋπολογισμός είναι φειδωλός.

Ειδικά το φετινό σχολικό έτος οι προσλήψεις αναπληρωτών μέσα ΕΣΠΑ είναι αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίες Εφαρμογής καθώς το 2012 ο αριθμός υπηρετούντων ορισμένου χρόνου ανέρχονταν σε 3.800 άτομα με ετήσιες δαπάνες τακτικών αποδοχών 50.000.000 ευρώ.

Το 2013, ο αριθμός των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου αυξήθηκε στους 5.100 και αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι δαπάνες αποδοχών κατά 17.000.000 (67.000.000) ενώ το 2014 στην εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού οι απασχολούμενοι έχουν εκτιναχθεί στους 21.000 και το μισθολογικό κόστος τακτικών αποδοχών στα 148.437.500 ευρώ.

Έτος

2012

2013

2014

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

70.900.000

130.000.000

190.000.000

Προσωπικό ορισμένου χρόνου

3.800

5.100

21.000

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι εντός του 2014 αναμένεται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και νέα έργα που θα υλοποιηθούν από την υπηρεσία και πιθανόν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας σε αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο την παρούσα στιγμή υπάρχουν εγκεκριμένα τεχνικά δελτία  και αποφάσεις ένταξης για τα κάτωθι έργα:

1. Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

3. Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

4. Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

5. Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.

6. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3.

9. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και συντονισμός των Πράξεων της κατηγορίας Πράξης.

10. Ανάπτυξη βάσης και δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας σχεδίασης ανάπτυξης και αξιολόγησης, εκπαιδευτικών σεναρίων για την Α’/βάθμια και Β’/βάθμια Εκπαίδευση.

11. Σχολικές Βιβλιοθήκες Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

12. Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία για τους Άξονες ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3.

13. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

14. Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

15. Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας.

16. Archives Portal Europe network of eXcellence –APEx (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).

17. MEDEAnet (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).

18. MARCH (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα)

19. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.

20. Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων,ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.

21. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού.

22. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης, ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.

23. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015, ΑΠ1,2,3.

24. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και εκφοβισμού.

25. Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β).

26. Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,ΑΠ1,2,3

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...