Όλες οι νέες αντιστοιχίες των τμημάτων ΑΕΙ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αντιστοιχίες των τμημάτων ΑΕΙ που θα ισχύσουν για τις φετινές μετεγγραφές. Οι φοιτητές και οι γονείς πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις νέες αντιστοιχίες που περιλαμβάνουν και τα τμήματα που προέκυψαν μετά τις αλλαγές του σχεδίου "Αθηνά".  Για παράδειγμα ορίζεται ότι οι φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης "Μαθηματικών" του τμήματος  Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να ζητήσουν μετεγγραφή στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντίθετα οι συμφοιτητές τους της εισαγωγικής κατεύθυνσης "Εφαρμοσμένων μαθηματικών" του ίδιου τμήματος δεν μπορούν να ζητήσουν μετεγγραφή καθώς εντάσσεται στα μη αντίστοιχα τμήματα. Ακολουθούν όλα τα τμήματα που είναι αντίστοιχα καθώς και όσα δεν δίνουν τη δυνατότητα μετεγγραφής.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα  λειτουργούντα πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:

1. "Φιλολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και "Ελληνικής Φιλολογίας" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2. "Ιστορίας και Αρχαιολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, "Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, "Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών" του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, "Ιστορίας και Εθνολογίας" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, "Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας" του Πανεπιστημίου Αιγαίου και "Ιστορίας" του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).

3. "Κοινωνικής Ανθρωπολογίας" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και "Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4. "Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, "Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Φιλοσοφίας" του Πανεπιστημίου Πατρών και "Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών" του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

5. "Ψυχολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6. "Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. "Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8. "Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9. "Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. "Θεολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11. "Κοινωνικής Θεολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και "Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12. "Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

13. "Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, "Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία" του Πανεπιστημίου Πατρών, "Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, "Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, "Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης" του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και "Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

14. "Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και "Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής" του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

15. "Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

16. "Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, "Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, "Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών" του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

17. "Νομικής" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

18. "Κοινωνιολογίας" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

19. "Κοινωνικής Πολιτικής" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και εισαγωγική κατεύθυνση "Κοινωνικής Διοίκησης" του Τμήματος "Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

20. "Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, "Πολιτικών Επιστημών" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εισαγωγική κατεύθυνση "Πολιτικής Επιστήμης" του Τμήματος "Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, "Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, "Πολιτικής Επιστήμης" του Πανεπιστημίου Κρήτης και "Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων" του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

21. "Οικονομικών Επιστημών" ή "Οικονομικής Επιστήμης" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

22. "Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και "Διοίκησης Επιχειρήσεων" του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

23. "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και "Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής" του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

24. "Ναυτιλιακών Σπουδών" του Πανεπιστημίου Πειραιώς και "Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

25. "Χημείας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

26. "Φυσικής" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

27. "Μαθηματικών" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και εισαγωγικές κατευθύνσεις "Μαθηματικών" των Τμημάτων "Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών" του Πανεπιστημίου Κρήτης και "Μαθηματικών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

28. "Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης" του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εισαγωγική κατεύθυνση "Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών" του Τμήματος "Μαθηματικών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

29. "Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, "Πληροφορικής" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, "Εφαρμοσμένης Πληροφορικής" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, "Επιστήμης Υπολογιστών" του Πανεπιστημίου Κρήτης, "Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και "Πληροφορικής και Τηλεματικής" του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου.

30. "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών" του Πανεπιστημίου Πατρών.

31. "Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής" των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων, "Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών" του Πολυτεχνείου Κρήτης, "Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων" του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και "Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

32. "Μηχανολόγων Μηχανικών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και "Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών" του Πανεπιστημίου Πατρών.

33. "Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

34. "Χημικών Μηχανικών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

35. "Μηχανικών Περιβάλλοντος" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

36. "Επιστήμης των Υλικών" του Πανεπιστημίου Πατρών και "Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών" του Πανεπιστημίου Κρήτης.

37. "Αρχιτεκτόνων Μηχανικών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

38. "Πολιτικών Μηχανικών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

39. "Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

40. "Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και "Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

41. "Θεατρικών Σπουδών" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

42. "Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων" του Πανεπιστημίου Πατρών(Αγρίνιο) και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

43. "Γεωπονίας" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής" και "Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών", "Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, "Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος" και "Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

44. "Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, "Γεωπονίας" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση "Αγροτικής Οικονομίας" του τμήματος) και "Αγροτικής Ανάπτυξης" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

45. "Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και "Γεωλογίας" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

46. "Γεωγραφίας" του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

47. "Ιατρικής" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

48. "Οδοντιατρικής" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

49. "Νοσηλευτικής" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

50. "Φαρμακευτικής" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

51. "Κτηνιατρικής" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

52. "Βιολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

53. "Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, "Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και "Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

54. "Σλαβικών Σπουδών" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και "Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τα παρακάτω τμήματα θεωρούνται μη αντίστοιχα όποτε δεν μπορούν οι φοιτητές τους να ζητήσουν μετεγγραφή σε άλλο τμήμα. Μη αντίστοιχα λοιπόν θεωρούνται τα παρακάτω λειτουργούντα πανεπιστημιακά τμήματα:

1. "Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. "Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. "Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

4. "Μουσικών Σπουδών" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. "Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

6. "Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

7. "Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

8. "Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης" της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

9. "Κινηματογράφου" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. "Μουσικών Σπουδών" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11. "Θεάτρου" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12. "Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

13. "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14. "Στατιστικής" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

15. "Βιοτεχνολογίας" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

16. "Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

17. "Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

18. "Δημόσιας Διοίκησης" του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

19. "Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας" του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

20. "Ψηφιακών Συστημάτων" του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

21. "Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

22. "Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

23. "Μηχανικών Επιστήμης Υλικών" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

24. "Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

25. "Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων" του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).

26. "Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών" του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).

27. "Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

28. "Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών" του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

29. "Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής" του Πανεπιστημίου Αιγαίου

30. Εισαγωγική κατεύθυνση "Εφαρμοσμένων Μαθηματικών" του Τμήματος "Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών" του Πανεπιστημίου Κρήτης.

31. "Μηχανικών Ορυκτών Πόρων" του Πολυτεχνείου Κρήτης.

32. "Μεσογειακών Σπουδών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

33. "Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

34. "Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

35. "Επιστημών της Θάλασσας" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

36. "Περιβάλλοντος" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

37. "Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

38. "Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας" του Ιονίου Πανεπιστημίου.

39. "Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας" του Ιονίου Πανεπιστημίου.

40. "Τεχνών Ήχου και Εικόνας" του Ιονίου Πανεπιστημίου.

41. "Μουσικών Σπουδών" του Ιονίου Πανεπιστημίου.

42. "Ειδικής Αγωγής" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

43. "Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

44. "Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής" του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Καλόγηρος Βασίλειος

 

Διαβάστε ακόμη: Οι μεταγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ πάνε για Φεβρουάριο;