Πίνακες με τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων στο νέο σύστημα

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του news.gr για ανακοίνωση της κατανομής των σχολών στο νέο και των συντελεστών βαρύτητας την τρέχουσα εβδομάδα. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε  σήμερα στη σχετική ανακοίνωση. 

Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας των δυο μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο αυτοί είναι οι εξής: 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΕΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ

1,3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

0,9

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

1,3

ΙΣΤΟΡΙΑ

0,7

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

0,4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ.

0,7

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΕΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1,3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1,3

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

1,3

ΦΥΣΙΚΗ

0,7

ΧΗΜΕΙΑ

0,7

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

0,7

 

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1,3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

0,9

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

1,3

Α.Ο.Θ

0,7

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

0,4

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Οι μαθητές που θα επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών δεν θα έχουν απώλεια μορίων όποιο επιστημονικό πεδίο και αν επιλέξουν. Αντίθετα οι μαθητές των Ομάδων Οικονομίας- Πληροφορικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών θα έχουν απώλεια μορίων λόγω συντελεστών 0,9 και 0,4 αν επιλέξουν τμήματα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο Υγείας και Ζωής.

Καλόγηρος Βασίλειος

Παρακαλούμε περιμένετε ...