Πώς διαμορφώνεται ο αριθμός παραιτήσεων εκπαιδευτικών στη Δευτέροβαθμια

Μειωμένος είναι ο αριθμός των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών στη Β/θμια συγκριτικά με το προηγούμενο σχολικό έτος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή.  Μετά και την προσθήκη των αιτήσεων παραίτησης της Α Αθήνας ο τελικός αριθμός διαμορφώνεται στις 2.091 αριθμός αρκετά μικρότερος από τις 3.226 παραιτήσεις του 2014.

Σημειώνουμε ότι ενδέχεται ο αριθμός των 2.091 αιτήσεων να μειωθεί καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν την αίτησή τους ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης μέχρι και τις 29/5. 

Φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικών και γυμναστές έχουν τις περισσότερες αιτήσεις παραίτησης σε απόλυτα νούμερα. Διαπιστώνουμε ότι λίγες είναι οι ειδικότητες που παρουσιάζουν αύξηση των αιτήσεων παραίτησης, με τα έως τώρα δεδομένα καθώς οι περισσότερες καταγράφουν μείωση. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στους φιλολόγους η μείωση των αιτήσεων παραίτησης ξεπερνά το 40% συγκριτικά με το 2014 όπως και για τους φυσικούς, τους καθηγητές αγγλικών, γαλλικών. Μικρή είναι η μείωση στους βιολόγους καθώς φέτος είχαμε 36 παραιτήσεις ενώ το προηγούμενο έτος οι συνταξιοδοτήσεις ήταν 41.  Για τους μαθηματικούς που είναι η δεύτερη πολυπληθής ειδικότητα τόσο σε προσλήψεις αναπληρωτών όσο και σε παραιτήσεις η μείωση ανέρχεται στο 21%.

 

ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

2015

2.091

2014

3.226

2013

3.990

2012

3.198

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 2014

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 2015

ΠΕ02

851

477

ΠΕ03

495

390

ΠΕ04.01

246

144

ΠΕ06

191

105

ΠΕ11

159

105

ΠΕ01

133

99

ΠΕ09

108

81

ΠΕ05

170

76

ΠΕ04.02

102

70

ΠΕ19/20

71

57

ΠΕ04.05

67

41

ΠΕ04.04

41

36

ΠΕ13

43

34

ΠΕ08

51

32

ΠΕ16.01

52

30

ΠΕ17.02

34

22

ΠΕ10

18

21

ΠΕ14.04

23

20

ΠΕ17.03

27

20

ΠΕ07

31

18

ΠΕ17.01

20

18

ΠΕ18.02

23

17

ΠΕ12.05

21

15

ΠΕ15

25

14

ΤΕ01.02

20

11

ΠΕ12.04

21

10

ΠΕ04.03

10

9

ΠΕ17.04

11

9

ΠΕ17.06

12

9

ΠΕ18.12

8

9

ΠΕ12.02

15

8

ΠΕ17.07

9

8

ΠΕ17.08

9

8

ΤΕ01.04

11

6

ΤΕ01.06

4

6

ΠΕ12.10

5

5

ΠΕ18.03

6

5

ΤΕ01.03

3

5

ΠΕ12.01

6

4

ΠΕ17.05

7

4

ΠΕ12.08

1

2

ΠΕ18.15

4

2

ΠΕ18.18

10

2

ΠΕ18.36

2

2

ΤΕ01.07

5

2

ΠΕ12.03

2

1

ΠΕ14.05

0

1

ΠΕ16.02

2

1

ΠΕ18.10

0

1

ΠΕ18.13

3

1

ΠΕ18.16

1

1

ΠΕ18.17

0

1

ΠΕ18.23

0

1

ΠΕ18.31

1

1

ΤΕ01.01

10

1

ΤΕ01.05

8

1

ΤΕ01.13

1

1

ΤΕ01.26

0

1

ΠΕ23.00

0

1

ΠΕ28.00

0

1

ΠΕ30.00

0

1

ΠΕ70.00

0

1

ΠΕ18.41

0

1

ΠΕ18.27

0

1

ΠΕ18.30

0

0

Καλόγηρος Βασίλειος