Ποια τα κριτήρια για τις υποτροφίες του ΕΑΠ

Αιτήσεις για υποτροφίες καλούνται να καταθέσουν οι νέοι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα όσοι ανήκουν στην κατηγορία Α θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου (Σφραγίδα Ταχυδρομείου) ενώ όσοι ανήκουν στην κατηγορία Β το διάστημα από τις 6 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Β μπορούν να καταθέσουν αίτηση εάν το όνομά  τους περιλαμβάνεται στον πίνακα αυτών που καλύψουν τις κενές θέσεις της κατηγορίας Α.

Να σημειώσουμε ότι η αίτηση δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό της συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Στην περίπτωση βέβαια που του εγκριθεί μερική ή ολική απαλλαγή από τις δαπάνες αυτές, το ΕΑΠ θα επιστρέψει στο φοιτητή το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Όσοι καταθέσουν αίτηση θα μάθουν εάν είναι δικαιούχοι υποτροφίας τέλη Νοεμβρίου του 2015 ενώ τα ονόματα των δικαιούχων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ.

Μερική και ολική απαλλαγή

Το news.gr επικοινώνησε με το Γραφείο Υποτροφιών του ΕΑΠ στο οποίο μας ανέφεραν ότι το αν θα χορηγηθεί ολική ή μερική υποτροφία εξαρτάται από το συνολικό ποσό που διατίθεται και τον αριθμό των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα μόρια.

Εάν το ποσό επαρκεί χορηγούνται υποτροφίες ολικής απαλλαγής σε όλους τους αιτούντες ενώ εάν είναι μικρότερο, με φθίνουσα σειρά μορίων, δίνονται ολικές απαλλαγές σε όσους έχουν μεγάλο αριθμό μορίων και όσο πλησιάζουμε προς τη βάση, που πέρσι ήταν 29 μόρια δίνεται μερική απαλλαγή.

Η μερική απαλλαγή μπορεί να φθάνει στο 50% των διδάκτρων ενδέχεται όμως και να είναι μικρότερη από το μισό όπως σημειώθηκε το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Όπως μας ενημέρωσε το αρμόδιο τμήμα του ΕΑΠ οι υποτροφίες ανακοινώνονται συνολικά για όλους τους φοιτητές νέους και παλιούς και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έλαβαν υποτροφία 1.400 άτομα σε σύνολο 3.500 αιτήσεων

Βάση μορίων

Για να έχουν μια εικόνα του αριθμού των μορίων, που αποτέλεσαν τη βάση, για τη χορήγηση υποτροφιών αναφέρουμε ότι τα τρία προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη απαιτήθηκαν 29 μόρια.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΈΤΟΣ

ΒΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2012-13

29

2013-14

29

2014-15

29

Μοριοδοτούμενα κριτήρια

Για την ολική ή μερική απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων το ΕΑΠ εξετάζει μια σειρά από κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια που είναι τα ακόλουθα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΜΟΡΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0-3000 ευρώ

25

3000,01-7.500

20

7.500,01-10.500

15

10.500,01-15.000

10

15.000-20.500

5

20.500,01- και άνω

0

Υπεύθυνη δήλωση για μη υπόχρεους φορολογικής

 

25

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

 

 

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η

 

2

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΠΑΙΔΙΑ)

 

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ένα παιδί

5

Δύο παιδιά

10

Τρία παιδιά

20

Τέσσερα και άνω

25

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Έως 66.9%

10

67%-100%

15

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ-ΠΑΙΔΙΩΝ

Έως 66.9%

7 (Χ αριθμό μελών)

67%-100%

10 (Χ αριθμό μελών)

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ-ΑΔΕΛΦΩΝ

Έως 66.9%

3 ( Χ αριθμό μελών)

67%-100%

5 ( Χ αριθμό μελών)

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑΓΑΜΟΣ, ΧΗΡΟΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 

3

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

2

ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

1

ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

1

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

2

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

 

 

ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΑ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

12,5-15,49

2

15,5-18,49

4

18,5-20

6

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

5-6,49

3

6,5-8,49

6

8,5-10

12

Έντυπο χορήγησης υποτροφίας και αποστολή στο ΕΑΠ

Να σημειώσουμε ότι για την αίτηση χορήγησης υποτροφίας οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ειδικό έντυπο (ΕΝΤΥΠΟ 3) το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το έντυπο μαζί με τα δικαιολογητικά θα το στείλουν στη διεύθυνση: ΕΑΠ Γραφείο Υποτροφιών, Πάροδος Αριστοτέλους 18 26335 Πάτρα, με συστημένη επιστολή: Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «Αίτηση χορήγησης Υποτροφίας» καθώς επίσης ευδιάκριτα μια σειρά στοιχείων.

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

Για να δουν οι ενδιαφερόμενοι τα απαιτούμενα έγγραφα από τα οποία πρέπει να συνοδεύεται η αίτησή τους θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ.

Καλόγηρος Βασίλειος