Προειδοποίηση ΕΕ προς Ελλάδα για υπέρογκα τέλη για τις άδειες διαμονής

Προειδοποίηση ΕΕ προς Ελλάδα για υπέρογκα τέλη για τις άδειες διαμονής

Την ίδια προειδοποίηση έλαβαν Ολλανδία και Πορτογαλία

Προειδοποίηση έστειλε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί επιβάλλει υπέρογκα και δυσανάλογα τέλη για την έκδοση αδειών διαμονής στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση.

Την ίδια προειδοποίηση έλαβαν άλλες δυο χώρες, η Ολλανδία και η Πορτογαλία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν διοικητικά τέλη για τη διεκπεραίωση αιτήσεων, η επιβολή υπέρογκων και δυσανάλογων τελών παραβιάζει τα δικαιώματα των αιτούντων. Αυτό αφορά τη μεταφορά —και από τα 4 κράτη-μέλη— της οδηγίας για τους σπουδαστές, της οδηγίας για τους ερευνητές, της οδηγίας για την μπλε κάρτα και της οδηγίας για την ενιαία άδεια, καθώς και τη μεταφορά της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες και της οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση.

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η Ελλάδα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες, αφού επιβάλλει προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας παραμονής των επί μακρόν διαμενόντων αντί της αυτόματης ανανέωσής της. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής.

Παρακαλούμε περιμένετε ...