Ψάχνουν χώρους για να βάλουν φωτοτυπικά στα Δικαστήρια

Ψάχνουν χώρους για να βάλουν φωτοτυπικά στα Δικαστήρια

Συμφωνία για ανάκληση του διαγωνισμού και προκήρυξη νέου με μείωση τιμής εκκίνησης και ανώτατη τιμή φωτοτυπίας

Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με θέμα την εκμίσθωση χώρων εντός των κτηρίων των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, με γνώμονα τη διασφάλιση της νομιμότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών «αφού ελήφθη, περαιτέρω, υπόψη ότι το υφιστάμενο κόστος των φωτοτυπιών είναι υψηλό, και ως εκ τούτου πρέπει να εξασφαλιστεί μειωμένη τιμή επ’ ωφελεία των δικηγόρων και των διαδίκων, που κατ’ ανάγκη προσφεύγουν στη χρήση τους, συμφωνήθηκαν τα εξής:

Θα ανακληθεί η υπ´ αριθ. 01/2017 διακήρυξη του ΤΕΘΑ και θα εκδοθεί νέα διακήρυξη για τη διενέργεια διαγωνισμού που θα ικανοποιεί τα κατωτέρω κριτήρια:

1. Ουσιώδης μείωση των τιμών εκκίνησης (τιμών πρώτης προσφοράς)
2. Καθορισμός ανώτατης τιμής φωτοτυπίας (Α4 ασπρόμαυρη σελίδα) σε 0,07 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
3. Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Παρακαλούμε περιμένετε ...