Απογοητευμένοι, απαισιόδοξοι και δύσπιστοι οι Έλληνες

Απογοητευμένοι, απαισιόδοξοι και δύσπιστοι οι Έλληνες

3 στους 4 Έλληνες δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σχεδόν 9 στους 10 δεν εμπιστεύονται την ελληνική κυβέρνηση και τη Βουλή

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δηλώνουν απογοητευμένοι και απαισιόδοξοι για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και γενικότερα για τη ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του Ευρωβαρομέτρου που καταγράφει τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών για διάφορα θέματα. Ειδικότερα, το 98% χαρακτηρίζει «κακή» την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας (μόλις το 2% τη χαρακτηρίζει «καλή»), όταν ο μέσος όρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί «καλή» την κατάσταση της οικονομίας της χώρας του σε ποσοστό 46% και «κακή» σε ποσοστό 51%. Επιπλέον, το 69% των Ελλήνων χαρακτηρίζει «κακή» την κατάσταση των οικονομικών στο νοικοκυριό τους και το 49% «κακή» την προσωπική του εργασιακή κατάσταση. Όσο για το τι προβλέπουν για τους επόμενους 12 μήνες, οι Έλληνες εμφανίζονται απαισιόδοξοι: το 62% θεωρούν πως τα πράγματα θα χειροτερέψουν στην ελληνική οικονομία και το 61% ότι θα χειροτερέψουν στην αγορά εργασίας, ενώ το 58% εκτιμούν πως δεν θα μεταβληθεί η προσωπική τους εργασιακή κατάσταση. Και στις τρεις αυτές ερωτήσεις, το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν αισιόδοξοι για μία θετική μεταβολή δεν ξεπερνά το 10%. Τα προβλήματα που κατονομάζουν ως τα σημαντικότερα για τη χώρα μας οι Έλληνες είναι η ανεργία (51%) και η οικονομική κατάσταση (45%) και ακολουθούν το χρέος της κυβέρνησης (26%), η φορολογία (16%), η μετανάστευση (12%), το κόστος ζωής και η άνοδος των τιμών (12%), η υγεία και η κοινωνική ασφάλεια (11%) και οι συντάξεις (10%). Αντίθετα, ενώ μόνο το 1% των Ελλήνων θεωρούν σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας την τρομοκρατία, το 41% των Ελλήνων πιστεύουν πως το πρόβλημα αυτό είναι το σημαντικότερο που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μετανάστευση (32%), την οικονομική κατάσταση (31%) και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών-μελών (27%) να έπονται. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι 3 στους 4 Έλληνες δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σχεδόν 9 στους 10 δεν εμπιστεύονται την ελληνική κυβέρνηση και τη Βουλή.

Παρακαλούμε περιμένετε ...