Διευκρινίσεις για τους συμβασιούχους ζητά η ΚΕΔΕ από τον Σκουρλέτη

Διευκρινίσεις για τους συμβασιούχους ζητά η ΚΕΔΕ από τον Σκουρλέτη

Τα πέντε ερωτήματα που θέτει ο Γιώργος Πατούλης στον υπουργό Εσωτερικών

Επίσημες διευκρινίσεις από τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη αναφορικά με την πρόσφατη εγκύκλιο για τους συμβασιούχους ζητά η ΚΕΔΕ, μετά από πληθώρα ερωτημάτων που έχει δεχθεί από όλους τους δήμους της χώρας για το πώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική διαδικασία που δρομολόγησε η κυβέρνηση, για την επίλυση του ζητήματος των συμβασιούχων στην καθαριότητα των Δήμων.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, τόσο ο σχετικός νόμος, όσο και η εγκύκλιος, αφήνουν αδιευκρίνιστα μια σειρά από ζητήματα, για τα οποία ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Εσωτερικών ζητά άμεσα επίσημες διευκρινίσεις.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο Γ. Πατούλης θέτει 5 συγκεκριμένα ερωτήματα, αναφέροντας:

«Παρά την έκδοση της υπ’αριθ. 19/2017 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.4479/2017 (Α΄94) παραμένουν αδιευκρίνιστα πολλά θέματα, επί των οποίων ζητείται από το Υπουργείο να δοθούν σαφείς απαντήσεις και ειδικότερα:

1. Να διευκρινισθεί αν με την διαδικασία της παραγ.2 του άρθρου 24 τα Δημοτικά Συμβούλια, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει νόμος, υποχρεούνται να προβούν σε απασχόληση του συνόλου των ήδη εργαζομένων με συμβάσεις έως 7/6/2017 ή μέρος αυτών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι με τις προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις είχε δοθεί η δυνατότητα αριθμός των συμβάσεων αυτών να καλύπτεται και από άλλες πηγές εσόδων των Δήμων, πλην των ανταποδοτικών.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία τα Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσουν να αποδεχθούν το σύνολο των ήδη απασχολουμένων και μέχρι 31/3/2018, οπότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του τακτικού προσωπικού, να διευκρινισθεί από ποια έσοδα θα καλύπτονται οι συμβάσεις, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών τελών;

3. Πριν τη σύναψη των συμβάσεων της παρ.2 υποχρεούνται οι Δήμοι να καταγγείλουν τις συμβάσεις που υφίστανται μέχρι 7/6/2017;

4. Να διευκρινισθεί αν στην περίπτωση που ο αριθμός των νέων θέσεων ή κενών οργανικών θέσεων των ΟΕΥ των δήμων, που θα ζητηθούν από τους δήμους να καλυφθούν, με την διαδικασία της παρ.1, είναι μικρότερος από τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις ανά δήμο, θα πρέπει οι δήμοι να προβούν σε καταγγελία των επιπλέον συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων και πάντως μετά την 31/3/2018;

5. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.2 θα έχουν αναδρομική ισχύ από 7/6/2017; Σε αντίθετη περίπτωση με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι αποδοχές των εργαζομένων στο διάστημα από 7/6/2017 έως τη σύναψη της νέας σύμβασης της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4479/2017;».

Παρακαλούμε περιμένετε ...