ΕΕΤΑΑ: Οι πίνακες για τις δωρεάν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς

ΕΕΤΑΑ: Οι πίνακες για τις δωρεάν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς

Μέσα στο επόμενο 24ωρο στην ιστοσελίδα θα αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ θα αναρτηθούν μέχρι αύριο, Τρίτη 27 Ιουνίου, οι πίνακες με τα ονόματα όσων δικαιούνται voucher για δωρεάν (επιδοτούμενες) θέσεις σε παιδικούς σταθμούς, μέσω ΕΣΠΑ, για το έτος 2017 – 2018.

Από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, ορίζεται προθεσμία τριών ημερών εντός της οποίας οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, είτε για λάθη στους φακέλους είτε γιατί δεν έχουν προσμετρηθεί μόρια λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες (που θα δημοσιευτούν αύριο) πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών. Οι πίνακες είναι ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα.

Οι γονείς και κηδεμόνες θεωρείται ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης της αίτησής τους με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους - προσωρινά αποτελέσματα - σε ειδική εφαρμογή, που θα αναρτηθεί αύριο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Προκειμένου να αποκτήσει ο γονέας πρόσβαση στην εφαρμογή, θα πρέπει να εισάγει το ΑΦΜ του/της και τον ΑΜΚΑ του/της ενδιαφερόμενου/νης. Οι αριθμοί θα πρέπει να είναι οι ίδιοι που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου.

Παράλληλα, από την εφαρμογή, κατά την υποβολή της αίτησης θα λαμβάνεται ο κωδικός του αιτούντος και του παιδιού, ώστε οι αιτούντες να μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών, που θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Σημειώνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 4 Ιουλίου 2017, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να λάβουν τα σχετικά voucher έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους έως τις αρχές Σεπτεμβρίου στις δομές που θα επιλέξουν.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ υποβλήθηκαν 117.000 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 150.000 παιδιά.

Παρακαλούμε περιμένετε ...