Κανονικά θα λειτουργούν από την Δευτέρα τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Κανονικά θα λειτουργούν από την Δευτέρα τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Ευεργετική κίνηση αποδεικνύεται η μετακίνηση παιδοαναισθησιολόγου

Στην μετακίνηση παιδοαναισθησιολόγου για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του νοσκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προχώρησε η διοίκηση. Έτσι, από την Δευτέρα 3 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησής του.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Κατόπιν της εκδόσεως της υπ' αριθμ. πρωτ. 24320/31.5.2024 απόφασης του κ. διοικητή της 1ης ΥΠΕ περί μετακινήσεως ιατρού παιδοαναισθησιολόγου από 3.6.2024 για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του νοσοκομείου μας, λαμβανομένων υπόψη και:

Α. Της από 31.5.2024 ομόφωνης απόφασης του Χειρουργικού Τομέα και

Β. Της θετικής εισήγησης της διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας,

Σας γνωρίζουμε ότι αποκαθίσταται πλήρως η λειτουργία των χειρουργείων του ΓΝΠΑ 'Π. και Α. Κυριακού' και από την 3.6.2024 θα πραγματοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία».