Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, μέσω ΑΣΕΠ, για προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις, μέσω ΑΣΕΠ, για προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

Αφορούν τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών στα σχολεία

Ξεκίνησε σήμερα, η υποβολή των αιτήσεων, μέσω ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη συνολικά 95 ατόμων (63 οδηγών και 32 συνοδών) για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024.

Η προκήρυξη που δημοσίευσε η Περιφέρεια Αττικής, αφορά τη βαθμίδα ΔΕ, επομένως οι υποψήφιοι χρειάζεται να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου η ΙΕΚ προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

Ορισμένου χρόνου η εργασία

Όλοι οι υποψήφιοι χρειάζεται να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Η σύμβαση εργασίας, ορισμένου χρόνου, θα ισχύσει για το διδακτικό έτος 2023-2024. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία, το διδακτικό έτος λήγει την 21η Ιουνίου 2024, ενώ όσον αφορά στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το διδακτικό έτος λήγει την 30η Ιουνίου 2024.