Οι δικηγόροι κάνουν προσφυγή στο ΣτΕ κατά του νέου φορολογικού νόμου

Οι δικηγόροι κάνουν προσφυγή στο ΣτΕ κατά του νέου φορολογικού νόμου

Θα συντονίσουν τη δράση τους με άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς

Δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες τους οι δικηγόροι κατά του νέου φορολογικού νόμου και όπως ανακοίνωσαν θα προσφύγουν στη δικαισύνη.

«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη σημερινή της συνεδρίαση και στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας, αποφάσισε μετά τη σημερινή έκδοση της υπ’ αριθμ. Α.1055/2024 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), να προσφύγει ενώπιον του ΣτΕ», αναφέρει  χαρακτηριστικά η ανακοίνωση και καταλήγει ως εξής:

«Η άνω κανονιστική απόφαση συνιστά την πρώτη διοικητικά προσβλητέα πράξη εφαρμογής του φοροληστρικού νόμου (Ν. 5073/2023).

Η Συντονιστική Επιτροπή θα συντονίσει τη δράση της με τους λοιπούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για την από κοινού δικαστική προσφυγή, σε υλοποίηση της υφιστάμενης απόφασης του Συντονιστικού τους οργάνου».