Οι διαφωνίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Οι διαφωνίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Τι αναφέρει για την απασχόληση των ιδιοτών γιατρών στο ΕΣΥ, τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και τις αλλαγές σε πειθαρχικό έλεγχο και νομιμοποίηση εσόδων

Τις απόψεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» παρουσίασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στη διαρκή επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ειδικότερα, στο υπόμνημα που κατατέθηκε, διατυπώνεται η θέση του ΙΣΑ αναφορικά με το άρθρο 7, που αφορά την ρύθμιση για την απασχόληση ιατρών ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα. Ο ΙΣΑ ζήτησε να θεσπιστεί διάταξη, με την οποία να δοθεί στους γιατρούς εκτός ΕΣΥ, η δυνατότητα των ιατρών να εκτελούν ιατρικές, διαγνωστικές, επεμβατικές και χειρουργικές πράξεις, εντός των νοσοκομείων και λοιπών δομών του ΕΣΥ. «Θα αναμένετο στο ίδιο αυτό νομοσχέδιο να υπάρχει και η αναφερόμενη - μέλλουσα να θεσπιστεί - διάταξη για την αντίστροφη παροχή δυνατότητας στους ιδιώτες ιατρούς, και όχι απλώς να εξαγγέλλεται η θέσπιση εξουσιοδοτικής διάταξης στο μέλλον», επισημαίνεται.

Αναφορικά με το άρθρο 49, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διενέργειας εμβολίων covid-19 από τους φαρμακοποιούς, ο ΙΣΑ τονίζει ότι είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών, καθώς «οι φαρμακοποιοί δεν είναι ιατροί, δεν μπορούν να λάβουν ιστορικό, να διερευνήσουν τυχόν συννοσηρότητες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ασθενή κατά τη χορήγηση του εμβολίου. Δεν προβλέπεται στα φαρμακεία, ούτε καν ειδικός χώρος για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων».

Αναφορικά με το άρθρο 35 που προβλέπει την αυτεπάγγελτη άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά μελών του ΔΣ των ιατρικών συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι επιχειρείται θεμελιώδης και δομική αλλαγή σε θέματα πειθαρχικού δικαίου των ιατρών, που ηθελημένα παραβλέπει, τόσο ότι ο ΠΙΣ δεν έχει μέλη ιατρούς, αλλά μονάχα ιατρικούς συλλόγους, όσο και ότι κάθε ιατρός υπόκειται στον πειθαρχικό έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου του ιατρικού συλλόγου στον οποίο ανήκει, που είναι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για την άσκηση σε βάρος του πειθαρχικής δίωξης. «Η ρύθμιση αυτή, σαφώς αντιστρατεύεται το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου», τονίζεται στο υπόμνημα του ΙΣΑ.

Αναφορικά με το άρθρο 65, που αφορά τη νομιμοποίηση συμμετοχής εκπροσώπων ιατρικών συλλόγων στη γενική συνέλευση του ΠΙΣ, ακόμη και αν δεν έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές τους, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι «η κατάργηση της υποχρέωσης των ΙΣ να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, αντιστρατεύεται αυτή κάθε αυτή την έννοια του σωματειακού χαρακτήρα του ΠΙΣ. Σε κανένα σωματείο δεν θα ήταν αυτό ανεκτό».