Επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

Επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

Διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών στους χώρους υγιεινής και της προσβασιμότητάς τους στα άτομα με αναπηρία

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, επισκέφθηκαν σήμερα τους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών στην πρώην Σχολή Ευελπίδων και στην οδό Λουκάρεως καθώς και τους χώρους του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

Κατά την επίσκεψή της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης διαπίστωσε την ολοκλήρωση των εργασιών στους χώρους υγιεινής και της προσβασιμότητάς τους στα άτομα με αναπηρία, καθώς και την πρόοδο των προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνισης του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στον σχεδιασμό του “Δικαστικού Χάρτη” και ειδικότερα στον χωροταξικό διαχωρισμό του Πρωτοδικείου Αθηνών σε “Ποινικό” και “Πολιτικό” Τμήμα, που θα συμβάλει στην αποδοτικότερη απονομή της Δικαιοσύνης και στην επιτάχυνση του δικαιοδοτικού έργου των δικαστικών λειτουργών.