Νέο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων από τα δικαστήρια παρουσιάστηκε στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Νέο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων από τα δικαστήρια παρουσιάστηκε στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Στόχος του έργου είναι να συλλέγονται πρωτογενή δεδομένα από διαφορετικές πηγές

Στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σε υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, παρουσιάστηκε σήμερα από την εταιρεία «Uni Systems M.A.E.» νέο σύστημα για την αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης το εν λόγω έργο, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί σε ένα έτος και είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων, όπως και η καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτού, ενώ επέρχεται η πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις απαιτήσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών για την τήρηση και παροχή στατιστικών δεδομένων.

Στόχος του έργου είναι να συλλέγονται πρωτογενή δεδομένα από διαφορετικές πηγές και να πραγματοποιείται στατιστική ανάλυσή τους με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση με το έργο της Δικαιοσύνης, γνωστοποιώντας δημόσια, αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία που αφορούν στην απονομή της, την υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης και επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, καθώς και τη μέτρηση δεικτών απόδοσης βασισμένη σε στοιχεία πραγματικού χρόνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα στατιστικά αυτά στοιχεία θα αφορούν στη ροή και στο πλήθος των υποθέσεων, στην ταχύτητα των δικαστικών σχηματισμών, στον χρόνο αναβολών, στην παλαιότητα εκκρεμών υποθέσεων, στις ακραίες καθυστερήσεις και στην άσκηση ένδικων μέσων (εφέσεις και αναιρέσεις) κατά δικαστικών αποφάσεων ανά δικαστήριο, κατηγορία υποθέσεων, αντικείμενο και στάδιο κάθε υπόθεσης».

Παράλληλα, προβλέπεται η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ανά κατηγορία για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως: προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη, λαθρεμπορία καυσίμων, αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, trafficking, διακρίσεις, εκμετάλλευση ανηλίκων, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, υποθέσεις διαφθοράς, διεθνή τρομοκρατία.